Ajuts CONNECTA 2 UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Requisits

REQUISITS

Poden sol·licitar aquest ajut els estudiants que compleixin els requisits següents:

a) Estar cursant estudis oficials de grau o màster universitari en un centre propi de la UB.

b)Trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica el curs 2020-2021, poder-ho acreditar. Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica aquella de la qual resultin uns ingressos anuals màxims de:

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres
16.065€ 27.572,90€ 36.186,95€ 42.554,04 47.449,58€ 51.145,61 54.802€ 58.441,26€

c) No disposar d'equipament informàtic i/o de connexió a Internet suficient per seguir la docència en modalitat virtual durant el curs 2020-2021

d) Trobar-se en una de les següents situacions:

 • Acreditar una disminució superior al 33%.
 •  Formar part del programa d’acollida de la UB durant el curs 2020-2021.
 • Ser estudiant estranger i estar en disposició del NIE i/o passaport.

Es podran tenir en compte situacions econòmiques excepcionals degudament acreditades, tot i no complir amb els requisits previstos en la lletra b) i d)

L'ocultació, el frau o el falsejament de les dades contingudes en la sol·licitud és motiu de revocació de l'ajut, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries i penals que se'n puguin derivar.

MODALITATS D'AJUT

S'estableixen les modalitats d'ajut següents, que els estudiants poden sol·licitar segons les seves necessitats:

 • Modalitat 1. Ordinador portàtil: cessió temporal d'un ordinador portàtil, les característiques tècniques del qual s'especifiquen a l'annex, per a tot el temps de la durada de l'ajut.
 • Modalitat 2. Connexió a Internet: accés a una connexió bàsica d'Internet, les característiques tècniques de la qual s'especifiquen a l'annex, per a tot el temps de la durada de l'ajut
 • Modalitat 3. Les dues anteriors conjuntament.

La cessió temporal de l'ordinador i de la targeta SIM es realitzarà de manera semestral o anual i finalitza el 5 de febrer de 2021 en cas de sol·licitar el primer semestre, o el 30 de juliol de 2021, en cas de sol·licitar segon semestre o tota l'anualitat. En tot cas, la cessió pot finalitzar en el moment que la UB determini que ha desaparegut la necessitat per la qual s'estableix aquest ajut.

Les característiques tècniques de l'ordinador portàtil són les següents (o similars):

 • Sistema operatiu Windows 10
 • Processador Intel Celeron
 • Memòria RAM 4 GB
 • Emmagatzemament de dades eMMC de 64 GB
 • Pantalla de 14.1"
 • 1 USB 3.0; 1 USB 2.0
 • Lector de targetes Micro SD
 • Webcam amb micròfon integrat
 • Sistema operatiu Windows 10 Home 64 Bits
 • Processador i3-7020U (2.3 GHz)
 • Memòria RAM 8 GB
 • Emmagatzemament de dades SSD de 256 GB
 • Pantalla de 15.6"
 • 2 USB 3.1; 1 USB 2.0
 • Lector de targetes SD multiformat
 • Webcam amb micròfon integrat
 • Connexió a Internet
 • SIM: tarifa especial de dades de 40 GB/mes d'ús exclusiu al territori de l'Estat espanyol