Ajuts CONNECTA 2 UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Resolucions

Resolució

Resolució definitiva nou

Les sol·licituds es resoldran per ordre d'arribada i fins l'exhauriment d'existències, i es notificarà a l'estudiant adjudicatari per correu electrònic.

Finalitzat el curs acadèmic es publicarà a la seu electrònica de la UB el llistat de beneficiaris que han gaudit d'aquests ajuts [+]