Ajuts CONNECTA-UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona . Inici.

Convocatòria programa d'ajuts CONNECTA-UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2020-2021

Cal haver sol.licitat la beca general o d'Equitat el curs 2020-2021