Beca de col·laboració en departaments. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Sol·licitar la beca mitjançant el formulari de la https://sede.educacion.gob.es
  • Emplenar la fitxa del Projecte de Col·laboració, segons model de la seu electrònica del Ministeri i presentar-la al Departament on es vulgui col·laborar perquè la valori el Consell del Departament.
  • Accedir de nou a la seu electrònica del Ministeri clicant damunt "Acceso al trámite" i "Adjuntar documentación requerida" per tal de pujar la fitxa valorada del projecte de col·laboració.
  • Presentar la sol·licitud clicant sobre el botó "Presentar" i "Descargar justificante de presentación de solicitud" per tal de donar per finalitzat el procés.

 

 

Recordeu que un cop presentada no podrà ser modificada ni tampoc afegir, modificar o eliminar els documents adjunts.

La Certificació Acadèmica Oficial només cal presentar-la en el cas que hagiu cursat els estudis que us donen accés al màster fora de la UB. En cas contrari (estudis cursats a la UB) no caldrà aquesta documentació.

Estudiants amb estudis previs cursats a l'estranger:
Aportar la "Declaració d'equivalència de la nota mitja d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers" del Ministeri d'Educació i Formació Professional, acompanyada del Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia compulsada, i en el seu cas la traducció corresponent.

AvísSi heu demanat la beca per un GIDC (Grup d'Innovació Docent Consolidat) és molt IMPORTANT indicar el codi GIDC a la fitxa del projecte.

Aquesta beca és incompatible amb les beques de col.laboració de la UB (beca Màster + UB i les beques de col.laboració amb òrgans administratius de la UB) [+]