Beca de col·laboració en departaments. Documentació addicional.

Model compromis ampliació de matrícula

En el cas de matrícula semestral, cal entregar aquest document a la Unitat de beques de graus i màsters al següent correu electrònic [+]