Beca EQUITAT. Requisits

PROCEDIMENT EQUITAT

REQUISITS GENERALS

  • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
  • Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2022.
  • Estar matriculat d'estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari en una de les universitats públiques de Catalunya o a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el curs 2023-2024

TRAMS I PERCENTATGE

 

La minoració varia en funció del tram econòmic:

  Percentatges de minoració
  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres Grau Màster habilitant 
Tram 0 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 € Beca General Beca General
Tram 1 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 € 80% 25%
Tram 2 16.065,00 € 27.572,90 € 36.186,95 € 42.554,04 € 47.449,58 € 51.145,61 € 54.802,00 € 58.441,26 € 70% 20%
Fora de trams Rendes superiors o superació d'algun llindar de patrimoni (article 3 de l'apartat IV) 0% 0%

A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.391 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada nou membre.