Beca Equitat. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

 

 

 

Termini de presentacio: de l'1 de setembre al 16 d'octubre de 2017.

Un cop l'Agaur publiqui la resolució definitiva de la Beca Equitat, la Universitat de Barcelona actuarà d'ofici regularitzant els rebuts de matrícula (vol dir que l'estudiant no haurà de presentar cap documentació a la universitat) i, si és el cas, procedirà a la devolució de la corresponent minoració del import corresponent als crèdits matriculats per primer cop.

En el cas de devolució, l'alumne podrà facilitar el seu número de compte corrent accedint a l'autoconsuta d'expedient al seu espai personal.