Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2019-2020. Resolucions

Resolucions

1ª Proposta de Resolució

1ª Resolució

2ª Proposta de Resolució

2ª Resolució

3ª Proposta de Resolució

Termini de presentació d'al.legacions corresponents a la 3ª Proposta de Resolució: 10 dies des de l'endemà de la publicació