Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2020-2021. Resolucions

Resolucions

1ª Proposta de resolució

2ª Proposta de resolució

3ª Proposta de resolució

4ª Proposta de resolució

5ª Proposta de resolució

6ª Proposta de resolució nou

--

Diligència d'esmenes

Diligència d'esmenes

--

1º Resolució definitiva

2ª Resolució definitiva

3ª Resolució definitiva

4ª Resolució definitiva

5ª Resolució definitiva nou

 

Període Extraordinari Beca Equitat curs 2020-2021

Diligència d'esmenes Beca Equitat Extraordinària

1ª Proposta de Resolució Beca Equitat Extraordinària

2ª Proposta de Resolució Beca Equitat Extraordinària

Resolució juriídica nou

avís Per tal de fer efectives les possibles devolucions econòmiques de la Beca Equitat és necessari que informeu de les dades bancàries al vostre espai personal del MónUB > Consulta de qualificacions i expedient. Un cop informades les dades bancàries l'ingrés es farà efectiu, aproximadament, dins el termini d'un mes.