Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional

Convocatòria de Beques de caràcter general adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris: grau i màster oficial. Ajut que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional, als estudiants de Grau i Màster Oficial, que compleixen amb els requisits de la convocatòria que es fa pública cada curs acadèmic, i que cobreix des de l'import del preu dels crèdits matriculats per primer cop, fins altres ajuts com el component de l'ajut de la quantia fixa o variable, ajut del component de residència , l'ajut de renda i l'ajut d'excel.lència acadèmica.

Termini de presentació de sol.licituds del 30 de març al 12 de maig del 2022 (AMPLIACIÓ termini fins el 16 de MAIG) avis

MODIFICACIÓ FORMULARI DADES BECA GENERAL MINISTERI: Si necessites fer algun canvi en les dades acadèmiques, dades de residència durant el curs o dades del compte bancari, ho hauràs de fer a la Seu del Ministeri del 15 de setembre al 3 d'octubre de 2022. Has d’entrar-hi amb les mateixes claus que vas fer servir per fer la sol·licitud, des de l'apartat 'Els meus expedients' avis

Si t'hem comunicat que NO compleixes els requisits econòmics, no podràs fer aquests canvis si no presentes simultàniament una al·legació (tindràs un apartat per fer-ho al mateix lloc). En cas que no vulguis fer al·legació, no cal fer cap canvi avis

Si vas rebre un ajut del lloguer o un ajut per autònoms, l’any fiscal 2021, t'informem que potser aquest és el motiu pel qual se t'ha denegat la beca i es pot esmenar del 15 de setembre al 3 d'octibre de 2022 [+] avis