Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

 • Sol·licita la beca a través de la Seu del Ministeri dins del termini establert (del 27 de març al 17 de maig de 2023) encara que no s'hagi obert el període de matrícula als estudis que t'interessen, no sàpigues què estudiaràs o si estudiaràs. Els estudiants de primer curs de grau o màster podreu fer una previsió d'on estudiareu i us vinculareu a la Universitat on realitzareu les proves (EBAU en el formulari).
 • Es revisiaran les sol.licituds (nacionalitat, unitat familiar i indepdendents)
 • T'informanem si reuneixes els requisits econòmics.
 • Podràs modificar, si et cal, les dades acadèmiques, les relacionades amb la residència, el compte bancari i presentar al.legacions si el teu expedient ha estat denegat per motius econòmics. Tot ho has de fer a través de la Seu del Ministeri
 • Resoldrem la teva beca

 

Infografia: la teva beca pas a pas [+]

S'han de seguir totes les instruccions que marca el Ministeri d'Educació i Formació Professional a la seva pàgina web i a la seu electrònica per tal d'assegurar-se que s'ha presentat correctament la sol·licitud.

Si et sorgeixen dubtes a l'hora d'omplir el formulari, et deixem uns videos explicatius que ha elaborat el Ministeri [+]

Recomanacions importants

 

 • Cal fer constar el NIF o NIE amb el que s’ha demanat la beca; en cas contrari, és possible que el sistema no identifiqui l’estudiant com a becari i no se li apliqui la corresponent matrícula condicional. Si es produeix aquest fet, cal contactar amb la Secretaria del centre d'estudis amb el resguard de la beca per tal de subsanar la incidència.

Informació relativa a la documentació

 

Tal com indica el Ministeri és necessari aportar la següent documentació en els casos de:

 • Estudiants de primer any de Màster:
  Certificat Acadèmic Oficial de l'ensenyament que dóna accés al Màster, sempre i quan no s'hagi cursat a la mateixa universitat. És a dir, si et matricules a la UB i l'ensenyament que et dóna accés al màster també ha estat cursat a la UB, no has d'aportar cap documentació.
 • Estudiants provinents d'altres universitats:
  Certificat Acadèmic de l'ensenyament de l'últim any cursat.
 • Estudiants amb estudis previs cursats a l'estranger:
  Aportar la "Declaració d'equivalència de la nota mitja d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers" del Ministeri d'Educació i Formació Professional, acompanyada del Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia compulsada, i en el seu cas la traducció corresponent.

Consulteu les instruccions per generar la declaració d' equivalència de la nota mitja.

Per entregar qualsevol documentació relativa a la Beca general a l'AGAUR (documentacio, escrit, recurs, al.legació) l'estudiant ha de fer-ho a través d'aquests canals