Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional

Convocatòria de Beques de caràcter general adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris: grau i màster oficial. Ajut que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional, als estudiants de Grau i Màster Oficial, que compleixen amb els requisits de la convocatòria que es fa pública cada curs acadèmic, i que cobreix des de l'import del preu dels crèdits matriculats per primer cop, fins altres ajuts com el component de l'ajut de la quantia fixa o variable, ajut del component de residència , l'ajut de renda i l'ajut d'excel.lència acadèmica.

Termini presentar sol.licituds des del 27 de març al 17 de maig de 2023