Beca general MECD

Convocatòria de Beques de caràcter general adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris: grau i màster oficial.

PENDENT PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

Ajut que concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, als estudiants de Grau, Primer i Segon Cicle i Màster Oficials, que compleixen amb els requisits de la convocatòria que es fa pública cada curs acadèmic, i que cobreix des de l'import del preu dels crèdits matriculats per primer cop, fins altres ajuts com el component de l'ajut de la quantia fixa o variable, ajut del component de residència o l'ajut de renda.

RECORDA que per ser becari condicional has de demanar la beca general del MECD abans de la matrícula (mínim 1 dia abans) i complir la resta de requisits per l'establiment de la matrícula condicional.