Beca general MECD. Convocatòria

Convocatòria de Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris: grau i màster oficial (+)

La convocatòria de beques de règim general del MECD estableix una sèrie de requisits acadèmics, a més d'altres requisits relacionats amb la renda i el patrimoni que els sol.licitants de la beca han de complir.

L'import dels ajuts varia en funció d'aquests requisits.

Termini de presentació de l'11 d'agost al 17 d'octubre del 2017