Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Resolucions

Resolucions

1ª Proposta de Resolucio (concedits)

2ª Proposta de Resolució (concedits i denegats

Llista de persones que han d'esmenar la seva sol.licitud de la beca general per manca de documentació ( del 4 al 17 de febrer)

3ª Proposta de Resolució (concedits i denegats)

4ª Proposta de Resolució

5ª Proposta de Resolució

--

1ª Resolució (concedits)

2ª Resolució (concedits)

Llista de persones que han d'esmenar la seva sol.licitud de la beca general per manca de documentació (del 25 de març al 7 d'abril del 2021)

3ª Resolució (concedits) nou

Guia per a la presentació d'al.legacions i/o recursos a l'AGAUR [+]

avís Alumnes amb beca denegada per motius acadèmics derivats de l'estat d'alarma-COVID-19 han de presentar al.legació acompanyada d'un certificat del cap de la Secretaria de la seva Facultat, informant en quina o quines assignatures es van veure afectats. Pel que fa als alumnes que es trobin en la mateixa situació, però per motius personals (malaltia, hospitalització, etc) hauran de presentar al·legació, acompanyada de la documentació acreditativa del que estiguin al·legant.

avís Els alumnes amb proposta de resolució de beca parcial que facin ampliació de matrícula al llarg del mes de febrer, no hauran de presentar al.legació a l'AGAUR. Resoldrem d'ofici des de la Unitat de beques i l'AGAUR els informarà d'una nova proposta. Pel contrari, els que facin ampliació a partir del mes de març, hauran de presentar al.legació a l'AGAUR.