Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Resolucions

Resolucions

1ª Proposta de Resolució (CONCEDITS)

1ª Resolució (CONCEDITS) (termini presentació RECURS fins el dia 4 de març de 2020)

---

1ª Diligència d’esmenes (termini presentació documentacio fins el dia 5 de febrer de 2020)

---

2ª Proposta de Resolució (CONCEDITS i DENEGATS) (termini presentació AL.LEGACIÓ fins el dia 13 de febrer de 2020)

2ª Resolució

--

3ª Proposta de Resolució (CONCEDITS i DENEGATS) (termini presentació AL.LEGACIÓ fins el dia 2 de març de 2020)

--

4ª Proposta de Resolució (termini presentació AL.LEGACIÓ fins el 20 de març de 2020)

4ª Resolució (APROVATS i amb el 100% de la quantia variable (termini presentació RECURS fins el dia 16 de juny de 2020)

--

Augment quanties (2ª part de la quantia variable)

5ª Resolució (APROVATS) (termini de presentació RECURS fins el dia 22 de juny de 2020)

6ª Proposta de Resolució (termini presentació al.legacions del 10 al 23 de juny del 2020)

2ª Diligència d'esmenes (termini presentació documentació fins el dia 17 de juliol del 2020) nou

7ª Proposta de Resolució (termini presentació al.legacions del 6 al 24 de juliol del 2020) nou

Els recursos es poden presentar via petició genèrica o per correu administratiu avis

Aixecament de la suspensió de la tramitació del procediment de la convocatòria de la beca general (+)