Màsters acreditats

Els dos màsters presentats al procés d’acreditació 2015 van rebre informe favorable.
                                                 

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials  Informe d’acreditació (maig 2016)
Màster de Gestió de Continguts Digitals  Informe d’acreditació (maig 2016)