Publicacions

Llista de publicacions de la Facultat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Llista de publicacions de la Facultat
Seminaris de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer. Materials
Textos i imatges de conferències i jornades
Memòries de la Facultat
Quaderns de treball
Biblioimatges
Punt i coma
Materials de promoció
Altres publicacions
Totes les pàgines

La Facultat publica un butlletí corporatiu que substitueix l'antic Full dels dijous, i que encara està en fase de proves. També publica la revista de recerca BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, de periodicitat semestral, i manté Alehoop, un recull selectiu de fonts d'informació útils per a la recerca bàsica.

D'altra banda, la Facultat posa a la vostra disposició els textos de diversos actes acadèmics, entre els quals, les conferències i ponències dels Seminaris de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer, les Jornades d'Orientació Professional o els Seminaris amb la Professió. La llista de publicacions es completa amb un seguit de llibres i col·leccions, editades per la Facultat al llarg de la seva història.

Des del curs 2006-2007, la Facultat publica al Dipòsit digital de la UB (http://diposit.ub.edu), un espai on es recullen les publicacions digitals en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional dels centres, del professorat i d’altres membres de la comunitat universitària de la UB. Concretament, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació ha creat una col·lecció, "Facultat de Biblioteconomia i Documentació", dins de la comunitat Institucional, que li permet de publicar les memòries de la Facultat, i d'altres documents institucionals (pla estratègic i informes). Dins de la comunitat Docència (col·lecció RIDOC, "Recursos d’Informació per a la Docència"), s’hi han publicat els documents relatius a l’aplicació i avaluació del Pla d’acció tutorial de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Una darrera col·lecció, amb el títol “Màster en Gestió de Continguts Digitals” s’ha inaugurat dins la Comunitat Treballs de l’alumnat.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació