Llista de publicacions de la Facultat

Imprimeix

La Facultat publica un butlletí corporatiu que substitueix l'antic Full dels dijous, i que encara està en fase de proves. També publica la revista de recerca BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, de periodicitat semestral, i manté Alehoop, un recull selectiu de fonts d'informació útils per a la recerca bàsica.

D'altra banda, la Facultat posa a la vostra disposició els textos de diversos actes acadèmics, entre els quals, les conferències i ponències dels Seminaris de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer, les Jornades d'Orientació Professional o els Seminaris amb la Professió. La llista de publicacions es completa amb un seguit de llibres i col·leccions, editades per la Facultat al llarg de la seva història.

Des del curs 2006-2007, la Facultat publica al Dipòsit digital de la UB (http://diposit.ub.edu), un espai on es recullen les publicacions digitals en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional dels centres, del professorat i d’altres membres de la comunitat universitària de la UB. Concretament, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació ha creat una col·lecció, "Facultat de Biblioteconomia i Documentació", dins de la comunitat Institucional, que li permet de publicar les memòries de la Facultat, i d'altres documents institucionals (pla estratègic i informes). Dins de la comunitat Docència (col·lecció RIDOC, "Recursos d’Informació per a la Docència"), s’hi han publicat els documents relatius a l’aplicació i avaluació del Pla d’acció tutorial de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Una darrera col·lecció, amb el títol “Màster en Gestió de Continguts Digitals” s’ha inaugurat dins la Comunitat Treballs de l’alumnat.


Seminaris de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer. Materials

Curs 2007-2008
Curs 2008-2009
Curs 2009-2010
Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
Curs 2012-2013
Curs 2013-2014
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016

 

Curs 2007-2008

Seminari 1. Biblioteca pública 2010: el seu paper amb internet. 24 d'octubre de 2007.

Conferència de John Lake:

Seminari 2. Camins de futur per als estudis d'informació i documentació a la universitat del 2010. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 28 de febrer de 2008.

Conferència de Lucy Tedd


Curs 2008-2009

Seminari 1. La influència d'internet en la vida quotidiana. 25 de novembre de 2008.

 • Guia de lectura (PDF).

Seminari2. La catalogació en un món global. 5 de març de 2009.

Conferència de Roy Tennant "21st Century description and access":

Conferència de Françoise Leresche

Seminari 3. Catalunya fa 100 anys: les biblioteques en la construcció d'un país. 14 de maig de 2009.


Curs 2009-2010

Seminari 1. Els productes i serveis d'informació davant la “Google generation”. 3 de desembre de 2009.

Conferència de David Nicholas:

Seminari 2. Els documents personals, què fer-ne?. 26 d'abril de 2010.

Conferència de Maria Elvira i Silleras:

Seminari 3. El llibre digital: evolució, prestacions i implantació. 26 de maig de 2010.

Taula rodona I: Evolució i ús del llibre digital

Taula rodona II: Les biblioteques, els llibres digitals i els seus lectors

Guia de lectura: "Llibre digital. La impremta 2.0" (Flash | PDF).

Curs 2010-2011

Seminari 1. Col·leccions digitals i digitalització de col·leccions: sostenibilitat i finançament de biblioteques en l'entorn digital. 23 de novembre de 2010.

Conferència de Mel Collier:

Seminari 2. Biblioteques personals i col·leccionisme bibliogràfic. 17 de març de 2011.

Conferència de Jesús Marchamalo:

Seminari 3. La funció de la lectura en el procés de formació de la persona, de l'estudiant i del professional. 4 de maig de 2011.

Conferència de Joaquín Rodríguez:

Taula rodona amb Rosa Artigal, Sisco Vallverdú Bayés i Núria Ventura, moderada per Lluís Anglada:

Curs 2011-2012

Seminari 1. Infoemprenedors. 24 de novembre de 2011.

Conferència de Francesc Trias:

Presentació d'Adela d'Alòs:

Taula rodona «Quatre iniciatives, quatre visions, quatre empreses: vLex, Zyncro, Iurisdoc i doc6»

Seminari 2. La biblioteca pública i la seva funció social en temps de crisi. 26 d'abril de 2012.

Conferència de Josep Mayoral:

Presentació de José A. Gómez:

Presentació de Cristóbal Guerrero:

Taula rodona:

 

Curs 2012-2013

Seminari 1. Gestió documental i administració electrònica. 10 d'octubre de 2012.

Conferència d'Ascen Moro:

Presentació de Teresa Cardellach:

Presentació de Magda Lorente:

Presentació de Jordi Serra:

Taula rodona:

Seminari 2. El llibre en un context de canvis socials i tecnològics. 30 de gener de 2013.

Seminari 3. Cercadors a Internet i xarxes socials: tendències de futur. Una visió global més enllà de Google. 15 de maig de 2013.

Presentació d'Antonio Delgado:

Presentació de Lluís Codina:

Curs 2013-2014

Seminari 1 (13 de novembre de 2013). Els MOOC: Una oportunitat per a les universitats?

Materials dels seminari:

 • Guia de lectura (Flash | PDF)
 • Enregistrament del seminari (mp3)
 • Material de Mercè Gisbert i Teresa Sancho (PDF)
 • Presentació de Mercè Cabo (Flash | PDF)

Seminari 2 (09 d'abril de 2014). El web semàntic: més enllà d’una extensió del web actual?

 • Montserrat Sebastià i Salat, in memoriam (Flash | PDF)
 • Guia de lectura (Flash | PDF)

 

Curs 2014-2015

Seminari 1 (19 de novembre de 2014). Accés a la informació i drets d'autor

 • Enregistrament del seminari (mp3)
 • Guia de lectura: "Drets d'autor i accés a la informació. El combat per l'equilibri" (Flash)

 

Curs 2015-2016

Seminari 1 (25 de novembre de 2015). Viquipèdia: més enllà del coneixement obert

 • Guia de lectura: "Viquipèdia: més enllà del coneixement obert" (PDF)

Seminari 2 (2 de març de 2016). Recerca i innovació en biblioteques i unitats d’informació

 • Guia de lectura: "Recerca i innovació en biblioteques i unitats d’informació" (PDF)

 

 


Textos i imatges de conferències i jornades

Aguillo, Isidro F. Evaluación de la actividad científica a través del web [en línia].

Alcázar, Noemi; Martí, Iraïs. The library and persons with hearing disabilities [en línia].

Alòs-Moner, Adela d'. Gestió de continguts digitals, arquitectura de la informació i llenguatges documentals. L'experiència de DOC6 [en línia].

Anglada i de Ferrer, Lluís M. Gestió de continguts i d'objectes digitals i biblioteques [en línia].

Anglada i de Ferrer, Lluís M. El format MARC i l'intercanvi d'informació a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1988. 35 p. Exhaurit.

Baró i Llambias, Mònica. Preservació i conservació de materials de biblioteca i d'arxiu a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària J. Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990. 61 p.

Clari, Marta. La creació del Consorci de Biblioteques de Barcelona [en línia].

Espelt, Constança. El Practicum: una peça clau en la formació centrada en les competències. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2005.

Feather, John. Preservació i conservació. Polítiques de preservació. Barcelona: Escola Universitària J. Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990. 52 p.

Ferrer, Joana; Mulet, Marga; Siles, Mireia. Service charts: a tool for promoting and marketing university libraries [en línia].

International Seminar on LIS Education and Research (LIS-ER) (3r: 2015: Barcelona).

ISKO. Capítulo Español. Congreso (7è: 2005: Barcelona). La dimensió humana de l'organització del coneixement. Actes.

Jornada d'Orientació Professional. La inserció laboral des de cada un dels ensenyaments. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. FeinaUB: Servei d'Inserció i Orientació Laboral; Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 26 de maig de 2006.

Jornada d'Orientació Professional. La inserció laboral des de cada un els ensenyaments. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. FeinaUB: Servei d'Inserció i Orientació Laboral; Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 27 de maig de 2008.

Jornada d'Orientació Professional. La inserció laboral des de cada un els ensenyaments. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. FeinaUB: Servei d'Inserció i Orientació Laboral; Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 12 de maig de 2009

Jornada d'Orientació Professional. La inserció laboral des de cada un els ensenyaments. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. FeinaUB: Servei d'Inserció i Orientació Laboral; Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 12 de maig de 2010

Jornades Biblioteca Pública i Lectures [en línia]. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2-4 de novembre de 2005. http://bd.ub.es/jbpl/

Jornades Interprofessionals: les Biblioteques Públiques: Espais d'Integració Social (Salt, 15-16 març 2002). Bibliografia selectiva [en línia]. Elaborada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.

Jornades sobre revistes digitals: de l'autor i el productor a l'usuari. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 23 de gener de 2003.

Lancaster, F.W. La publicació electrònica en xarxa dels resultats de la recerca acadèmica. Barcelona: Escola Universitària J. Rubió i Balaguer, 1995. 34 p. No venal.

Massísimo i Sànchez de Boado, Àngels. Problemàtica i perspectives de l'UAP a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària J. Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1989. 45 p. Exhaurit.

Melero, Remedios. How to get peer reviewed [en línia].

Miralpeix i Ballús, Concepció. El servei bibliotecari alemany [en línia].

Peek, Robin. Strategic Directions for Library, Information Science, and Archives Curriculum [en línia]. Presentació utilitzada en la xerrada del 2 de novembre de 2006.

Pérez-Salmerón, Glòria. La BNE a l'abast de tothom: estratègies per aconseguir-ho [en línia].

Riera Barsallo, Patricia. Introducción al derecho de autor y su repercusión en bibliotecas [en línia]. http://www.ub.edu/biblio/docs/riera.ppt.

Rio, Lleonard del. Gestió de continguts digitals: una experiència. DotNetNuke [en línia].

Salvador, Lluís. Model de competències del Consorci de Biblioteques de Barcelona [en línia].

Schreiber, Jacques. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial para la organización de la información [en línia]. http://www.ub.edu/biblio/docs/schreiber2.ppt.

Schreiber, Jacques. Hipermedia adaptativo [en línia]. http://www.ub.edu/biblio/docs/schreiber.ppt.

Sessió sobre perfils professionals de documentalistes en empreses i organitzacions (15.11.2011)

Serra, Eugènia. Preservació digital a la Biblioteca de Catalunya [en línia].

Sulé Duesa, Andreu. El futur de les titulacions de Biblioteconomia i Documentació en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2005.

Vodosek, Peter. L'ensenyament dels estudis de biblioteconomia i documentació a Alemanya. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1998. 29 p. No venal.


Memòries de la Facultat

Les memòries de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació estan també al Dipòsit Digital de la UB, un dipòsit institucional que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació compta amb una de les primeres col·leccions del Dipòsit, dins de l'apartat institucional (documentació institucional i/o administrativa) de diferents òrgans de govern de la Universitat de Barcelona a la qual es vulgui donar difusió.

Memòria del curs 2016-2017 [PDF]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2017. 

Memòria del curs 2012-2013 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2013. http://hdl.handle.net/2445/49274.

Memòria del curs 2011-2012 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2013. http://hdl.handle.net/2445/34423.

Memòria del curs 2010-2011 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2011. http://hdl.handle.net/2445/32547.

Memòria del curs 2009-2010 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2010. http://hdl.handle.net/2445/32548.

Memòria del curs 2008-2009 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2009. http://hdl.handle.net/2445/32549.

Memòria del curs 2007-2008 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2008. http://hdl.handle.net/2445/32546.

Memòria del curs 2006-2007 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, març 2008. http://hdl.handle.net/2445/2881.

Memòria del curs 2005-2006 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, abril 2007. http://hdl.handle.net/2445/1421.

Memòria del curs 2004-2005 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, setembre 2005. http://hdl.handle.net/2445/1521.

Memòria del curs 2003-2004 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, juliol 2004. http://hdl.handle.net/2445/1541.

Memòria del curs 2002-2003 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, juliol 2003. http://hdl.handle.net/2445/1542.

Memòria del curs 2001-2002 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, juliol 2002. http://hdl.handle.net/2445/1543.

Memòria del curs 2000-2001 [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, juliol 2001. http://hdl.handle.net/2445/1544.

 


Quaderns de treball

Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000. 135 p. (Quaderns de treball; 15). ISBN 84-475-2318-7.

Cugueró, Maria C.; Boada, Maria T.; Allué, Vicenç. El Servei de Biblioteques del Front (1936-1939). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1995. 308 p. (Quaderns de treball; 14). ISBN 84-7794-420-2.

Estivill i Rius, Assumpció. L'Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992. 508 p. (Quaderns de treball; 12). ISBN 84-7794-176-9.

Mañà Terré, Teresa. Les Biblioteques Populars a Catalunya a través dels seus anuaris (1922-1936). Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 2001. 120 p. (Quaderns de treball; 16). ISBN 84-475-2500-7.

Rubió i Balaguer, Jordi. Impremta i llibreria a Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986. xii, 154 p. (Quaderns de treball; 9). ISBN 84-505-4559-5.

Rubió i Lois, Jordi. Recull de treballs sobre classificació i indexació de Jordi Rubió i Lois. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1991. 172 p. (Quaderns de treball; 11). ISBN 84-7794-137-8.

Seminari Internacional de Docència Bibliotecària (2n: 1990: Barcelona). Segon Seminari Internacional de Docència Bibliotecària. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1993. 302 p. (Quaderns de treball; 13). ISBN 84-7794-254-4.

Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària (1r: 1985: Barcelona). Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1990. 117 p. (Quaderns de treball; 10). ISBN 84-7794-108-4.


Biblioimatges

El bibliobús [enregistrament de vídeo]: la teva biblioteca. Coordinació: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació; realització: Manel Mayol; producció: Dreams are Realities. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea d'Educació, Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 1996. (Biblioimatges; 1). 10 min.

La biblioteca [enregistrament de vídeo]: un espai per a la cultura. Coordinació: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació; guió: Jordi Permanyer... [et al.]; realització: Manel Mayol. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea d'Educació, Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 1997. (Biblioimatges; 2). 22 min.

La biblioteca pública [enregistrament de vídeo]: un servei per a tothom. Coordinació: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació; guió: Xavier Montanyà; producció: Lourdes Español; realització: Manel Mayol. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea d'Educació, Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 1998. (Biblioimatges; 3). 16 min.

Informació i documentació empresarial [enregistrament de vídeo]. Coordinació, Lourdes Reyes; realització, Manel Mayol. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2001. (Biblioimatges; 4). 35 min. Guia didàctica per Cristina Soy i Aumatell. Disponible també en versió castellana.

Utilitzar la biblioteca [enregistrament de vídeo]: els serveis al vostre abast. Guió, Maite Comalat, Loures Reyes; realització, Manel Mayol; producció: Blanc Frame. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Biblioteques. Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2002. (Biblioimatges; 5). 15 min. No venal.


Punt i coma

IFLA. Pautes d'entrades d'autoritats i de referència. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990. xv, 51 p. (Punt i coma; 1). ISBN 84-7794-132-7. Exhaurit


Materials de promoció

Curs 2016-17:

 

Curs 2015-16:


Materials de promoció de cursos anteriors:


Altres publicacions

Alice Keefer [en línia]: recull bibliogràfic amb motiu de la seva jubilació. Barcelona: CRAI de la UB, Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació, juny 2012. [16] p. http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Alice_Keefer.pdf.

Baró, Mònica; Mañà, Teresa i Roig, Anna M. Les biblioteques a les escoles públiques a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, 1991. 79 p. (Temes d'educació; 2). ISBN 84-7794-087-8.

BiD [en línia]: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 1 (juny 1998)- . Barcelona: Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, 1998- . http://www.ub.es/bid/. ISSN 1575-5886.

Carme Mayol, entre la professió i la docència. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Departament de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona. Publicacions, DL 2002. 93 p. ISBN 84-475-2637-2. No venal.

Estivill Rius, Assumpció. Una mirada retrospectiva: de l'Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: 1915-2005: exposició 90 anys. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2006. [56] p. ISBN 84-475-3071-X.

Estivill, Assumpció; Gascón, Jesús; Miralpeix, Concepció; Sulé, Andreu. MEC: manual d'exemples de catalogació: recull d'exemples comentats en els formats ISBD i MARC. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2004. 1 CD-ROM. ISBN 84-475-2821-9.

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia]. Versió 1.0. Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 24 juliol 1997. http://www.ub.edu/biblio/citae.htm. Versió castellana a: http://www.ub.edu/biblio/citae-e.htm.

Guia de l'estudiant [en línia]: curs 2011-2012. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2011. http://www.ub.edu/biblio/docs/guia_biblioteconomia.pdf.

Pautes per a la presentació de treballs acadèmics [en línia]. [Barcelona]: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, setembre de 2004. [2] f. http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf.

Mañà, Teresa. Les biblioteques, un projecte d'èxit?: una mirada 100 anys després. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya [etc.], D.L. 2014. 36 p. No venal. Disponible també en línia: http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf

Pràcticum de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. Comissió de Pràctiques. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona. Publicacions, cop. 2002. 59 p. ISBN 84-475-2643-7. No venal.

Vocabulari d'arxivística: català, castellà, anglès. Barcelona: Comissió de Normalització Lingüística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, 2005. 20 p. (Vocabularis bàsics per a l'alumnat). ISBN 84-95817-14-4. No venal. Disponible també en línia a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/22453161

Vocabulari de biblioteconomia: català, castellà. Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, 1999. 27 p. (Vocabularis bàsics per a l'alumnat). ISBN 84-922885-8-2. No venal. Disponible també en línia a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12244


Adreceu les comandes a l'adreça següent (podeu fer-les per fax o per correu electrònic). Les despeses de la tramesa aniran a càrrec de qui faci la comanda:

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Fax: 93 403 57 72
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Darrera actualització (dimecres, 04 de abril de 2018 12:36)

SEO by Artio