Documentació sanitària: Elisenda Vidal Jané

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Elisenda Vidal JanéElisenda Vidal Jané va acabar la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació a la nostra Facultat el 2012. Durant els estudis va fer el Pràcticum a Barcelona Televisió i unes pràctiques remunerades a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra i a la Biblioteca Arús. El setembre de 2012 va començar a treballar a l'empresa Docu.ment XXI (http://www.documentxxi.com/) dedicada al tractament documental d'historials clínics de diversos hospitals de Catalunya i del País Basc. L'Elisenda ha estat treballant amb documentació provinent d'hospitals de Sant Sebastià, Barcelona i Durango.

Per a més informació, vegeu: http://es.linkedin.com/pub/elisenda-vidal-jané/53/47/a8a/

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació