Organització

Consell Assessor de la Facultat

Imprimeix

El Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació preveu, al seu article 22, l'establiment d'un "consell assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre l'activitat acadèmica i el món laboral i professional en els seus àmbits respectius".

D'acord amb aquest article, aquest consell assessor estarà integrat per catorze membres designats per la Junta de Facultat i tindrà les funcions següents:

Aquest document pretén concretar la missió, les línies d'actuació, el funcionament i la composició d'aquest Consell.

Missió

La missió del Consell Assessor de la Facultat és facilitar la relació entre la Facultat i el seu entorn social i professional, apropant-la a les necessitats de les organitzacions públiques i privades que treballen en l'àmbit de la informació i la documentació i donant a conèixer a aquestes organitzacions les activitats docents i de recerca que s?hi realitzen.

Línies d'actuació

Funcionament

El Consell es reunirà com a mínim una vegada a l'any per analitzar els resultats de les línies d'actuació descrites més a munt.

La Facultat elaborarà per al Consell un informe anual.

Composició

El Consell Assessor de la Facultat estarà format per catorze membres:

Membres del Consell

Darrera actualització (dijous, 31 de maig de 2018 10:38)

SEO by Artio