Futurs estudiants

Títols propis i altra oferta formativa

Imprimeix

A banda dels estudis oficials de grau, màster i doctorat, la Facultat ofereix diversos títols propis o no reglats. Alguns d'aquests estudis propis permeten cursar mòduls o assignatures que després es poden reconèixer com a crèdits fets als títols oficials.

 
Cursos de postgrau:
Cursos de formació continuada:

Darrera actualització (dijous, 05 de juliol de 2018 10:24)

SEO by Artio