Diploma de postgrau de Llibreria

Perfil i requisits d'accés

Imprimeix

Escola de LlibreriaPerfil d'accés

Per a l’admissió dels estudiants tindran preferència aquells que:

També es valorarà que els candidats tinguin coneixements i habilitats relacionades amb el món de l'edició, el llibre, la informació i les biblioteques, acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació universitària o no. Així mateix es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic i el currículum.

El diploma de postgrau només s'atorgarà a les persones que hagin superat la totalitat dels mòduls.

Requisits generals

Per accedir al diploma de postgrau es necessita ser titulat universitari (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic), però hi ha dues excepcions:

Requisits específics

En el procés de selecció es duen a terme entrevistes amb els alumnes preinscrits per tal de valorar la idoneïtat dels candidats.

Darrera actualització (dimarts, 03 de maig de 2016 10:03)

SEO by Artio