Diploma de postgrau de Llibreria

Pla d'estudis. Curs 2017-18

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Escola de LlibreriaDurada dels estudis: 2 semestres

Total de crèdits: 30 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores)

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris de classe establerts.

Itinerari dels estudis

1er semestre

 • Marc legal del llibre
 • El llibre, aspectes tecnològics: producció i distribució. De la impremta a l'edició digital
 • El sector de la llibreria: tipus de negocis de llibreria
 • Recursos d'informació bibliogràfica general i especialitzada

2n semestre

 • La gestió de la llibreria: el fons i la seva presentació
 • Gestionar eficaçment i econòmicament el fons
 • Atenció i tracte al client
 • Gestió de visibilitat a la xarxa, xarxes socials
 • Administració i comptabilitat aplicades a la llibreria
 • Pla de màrqueting aplicat a la llibreria
 • Pràctiques en llibreries

L’assignatura de Pràctiques consisteix en una estada de 100 hores en una empresa o institució que realitzi activitats relatives al negoci de llibreria (llibreries generalistes, especialitzades, de grans superfícies...). L'Escola de Llibreria té convenis subscrits que li permeten oferir una àmplia varietat de possibles llocs d’estada. L’oferta de places s’actualitza cada curs i els alumnes en són informats amb antelació. Durant les pràctiques els alumnes compten amb un tutor acadèmic del postgrau i amb un tutor professional al centre on es fa l’estada; els dos s’encarreguen d’organitzar les seves activitats, fer-ne el seguiment i cooperar en l’avaluació dels resultats. Per poder portar a terme les Pràctiques cal haver assistit com a mínim al 80 % de les classes teòriques.

Calendari de docència i pràctiques del postgrau de Llibreria

Docència: 13 de setembre de 2017 fins a l'11 d'abril de 2018.
Pràctiques: maig i juny de 2018.

Horari de docència

Horari de classes: dilluns i dimecres, de 16 h a 20 h.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació