Directori de la UB

Vegeu també el
Directori de la UB

Queixes, reclamacions i suggeriments dels estudiants


Informació:
En el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la queixa, reclamació o suggeriment, la unitat responsable resoldrà la petició i la Secretaria remetrà la resposta a l'interessat o en el cas que no s'hagi pogut resoldre, informarà del seu estat. Mentre el registre electrònic no estigui implementat en la seva totalitat, les queixes i les reclamacions no tindran en cap cas la consideració de recurs administratiu ni la seva presentació suposarà la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent. La resposta serà via correu electrònic llevat que el sol·licitant vulgui rebre la resposta per correu postal. Les dades de caràcter personal només podran ser utilitzades per a complir la seva finalitat tal com estableix la LOPD.
captcha
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació