Doctorat d'Informació i Comunicació

Admissió i matrícula

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Accés, admissió i matrícula

 

Un cop finalitzat el període de sol·licitud d’accés, l’última setmana de setembre, la Comissió Acadèmica selecciona els estudiants que s’admeten al programa.

Al marge dels requisits i criteris generals d’admissió, la Comissió Acadèmica del programa selecciona i admet els estudiants d’acord amb els criteris i puntuació següents:

 1. Titulació prèvia amb la qual s’accedeix (entre 0 i 2 punts), en funció dels criteris següents:
  • Títol de grau o llicenciatura pertanyent a les branques de les disciplines de la informació i/o la comunicació (grau d’Informació i Documentació, grau de Comunicació Audiovisual, grau de Publicitat, grau de Periodisme, llicenciatura de Documentació, llicenciatura de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques o llicenciatura de Periodisme) (1 punt).
  • Títol de màster universitari afí a les disciplines de la informació i/o la comunicació (1 punt).
  • Títol de grau, llicenciatura i/o màster universitari no previst en els apartats a o b. Es valora entre 0 i 1 punt cada títol segons l’especificitat i l’adequació amb les línies de recerca del programa.
 2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que dóna accés (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). S’apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 3. Expedient acadèmic de màster universitari (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). S’apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 4. Proposta de recerca i la seva adequació a les línies de recerca del programa de doctorat (fins a 3 punts).
 5. Cartes de recomanació. Poden ser d’antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir-ne tant la capacitat analítica com la formació i motivació (fins a 1 punt).
 6. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:
  • L’experiència docent universitària prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s’orienten els ensenyaments teòrics i pràctics del doctorat (fins a 0,5 punts).
  • Les publicacions científiques prèvies relacionades amb les línies de recerca del programa de doctorat (fins a 3 punts).
  • Altres mèrits acadèmics (estades a l’estranger, nivell d’idiomes com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany) (fins a 0,5 punts).
 7. Existència d’una beca d’estudis prèvia per a estudis de recerca (2 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l’admissió (0,5 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé beques competitives d’altres països.

Del 3 al 31 d’octubre, els alumnes admesos poden matricular-se presencialment a la Secretaria de la Facultat, de 10 a 13 h, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 h els dijous (http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/informacioacademica/informacio-general). El programa de doctorat no disposa d’un pla propi de beques per sufragar la matrícula. Per formalitzar la matrícula, els estudiants han de presentar la documentació següent:

 

 • Sol·licitud de matrícula, emplenada i signada.
 • Dues fotografies originals.
 • Document de compromís, degudament emplenat i signat.

Llista d'admesos i exclosos

Podeu consultar aquí la llista d'admesos i exclosos del doctorat d'Informació i Comunicació per al curs 2017-2018. 

 

Dates d’interès:

 • Període de matriculació: del 3 al 31 d’octubre

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació