Doctorat d'Informació i Comunicació

AF3. Assistència a cursos (seminaris, cursos d’estiu, etc.) de manera específica per a la tesi

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Activitats formatives

 

Nombre d’hores: 20

Objectiu:
Ampliar i completar la formació de l’estudiant. És una activitat optativa lligada a les activitats de recerca, de manera que l’alumne planifica aquesta acció d’acord amb el seu director i tutor, segons el document d’activitats del doctorand, i seguint la normativa de la Comissió Acadèmica. L’assistència a cursos, seminaris, etc. es desenvolupa segons la distribució temporal més adequada per a cada alumne, i no és necessari definir una dedicació a temps complet o parcial. El nombre d’hores és orientatiu ja que depèn de la durada dels cursos. Els alumnes a temps complet cursen les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
L’alumne ha d’aportar la certificació d’assistència i superació corresponent i l’ha d’incloure en el document d’activitats. També es remet una còpia d’aquests documents a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
Si els cursos o seminaris es desenvolupen en un centre o universitat diferents de la Universitat de Barcelona o la de Saragossa, els doctorands poden sol·licitar els ajuts de desplaçament d’índole universitària o autonòmica que s’ofereixin en aquell moment. D’altra banda, hi ha la possibilitat d’emmarcar la mobilitat dins dels acords d’intercanvi docent i investigador vigents en cada moment (ERASMUS, accions Cost i Marie Curie, etc.).
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació