Doctorat d'Informació i Comunicació

Històric de tesis doctorals

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Tesi doctoral

 

 

 

Curs

Doctorand/a

Títol de la tesi

Director/a

2018-19 Maite Comalat Navarra El bibliobús, una oportunitat per una societat xarxa. Anàlisi del servei a Espanya i recomanacions Maria Teresa Mañà Terré
2017-18 Lluís Agustí Ruiz L'edició espanyola a l'exili de Mèxic: 1936-1956. Inventari i propostes de significat Mònica Baró Llambias;
Teresa Fèrriz Roure
2017-18 Aida Pooladian Altmetrics in Library and Information Science: coverage of sources and use of social media by authors Ángel Borrego Huerta
2017-18 Lucía Jiménez Iglesias Usabilidad para dispositivos móviles basada en la evidencia: los cibermedios españoles Mario Pérez-Montoro Gutiérrez;
Lydia Sánchez Gómez
2017-18 Gema Santos Hermosa Desenvolupament i reutilització dels recursos educatius oberts en la docència universitària: repositoris i usuaris Ernest Abadal Falgueras;
Núria Ferran-Ferrer
2016-17 Guadalupe Saloni Marimón Serveis bibliotecaris per a persones grans: una nova realitat, una nova percepció (Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona) Concepción Rodríguez Parada;
Carina Rey Martín
2016-17 Carme Hernández Rabanal La informació sobre salut a Internet: qualitat, beneficis de la formació i autopercepció de les competències informacionals Aurora Vall Casas;
Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
2016-17 Marisa Trucharte García Les biblioteques escolars de Catalunya: passat, present i futur Concepción Rodríguez Parada;
M. Pilar Cid Leal
2016-17 Francesc Xavier González Cuadra El coneixement enciclopèdic sobre la “Grande Guerra" a Itàlia (1918-1940) Pedro Rueda Ramírez;
Alfons González Quesada
2016-17 Jorge Franganillo Fernández La gestión de información personal mediante el correo electrónico: estudio cualitativo de las conductas organizadoras e integradoras Ernest Abadal Falgueras;
Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
2016-17 Anita E. Locher Characterization of designated communities of geospatial legacy information and their application in appraisal and digital preservation decisions: a case study Miquel Térmens Graells;
Ross Purves
2016-17 Rocío Serrano Vicente Evaluación de los repositorios institucionales de acceso abierto en España Ernest Abadal Falgueras; Remedios Melero Melero
2016-17 Irene Brugués Massot Producció i gestió documental d’un monestir femení. Anàlisi de la funció arxiu i la gestió del claustre a Sant Daniel de Girona (1018–2017) Nuria Jornet Benito
2016-17 Teodoro Wilderbeek López del Castillo Proposta de preservació de dades científiques en accés obert mitjançant tècniques d’anàlisi forense digital Miquel Térmens Graells
2016-17 David Alonso Leija Roman Preservación digital distribuida y la colaboración interinstitucional: modelo de preservación digital para documentos con fines de investigación en universidades de México Miquel Térmens Graells
2016-17
Fabiano Couto Correa da Silva Gestión de datos de investigación oceanográfica: propuesta de un modelo para Brasil Ernest Abadal Falgueras
2016-17
Miguel Ernesto Navas Fernández Spanish scientific journals in Web of Science and Scopus adoption of Open Acces: relationship between price and impact, and internationality Ernest Abadal Falgueras
2016-17
Patricio Rigoberto Álvarez Muñoz Modelos de financiación para el acceso a los recursos de información científica: el caso de las universidades públicas de Ecuador Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
2016-17
Tahereh Dehdarirad Women in science and higher education: a bibliometric approach Anna Villarroya Planas;

Maite Barrios Cerrejon
2015-16 Eduard Botanch Albó

Marques tipogràfiques d’àmbit català (segles XV-XVII). Repertori i estudi

Assumpció Estivill Rius
2015-16 Joan Batlle i Montserrat
Benchmarking of local e-government services and its applicability to smart city services

Ernest Abadal Falgueras;

Josep Blat i Gimeno

2015-16 Jaume Nualart Viaplana Visualization and exploration of texts. A theoretical framework and two practical approaches for improvement of digital libraries and information retrieval systems Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
2015-16 Bruno Splendiani A proposal for the inclusion of accessibility criteria in the authoring workflow of images for scientific articles

Mireia Ribera Turró;

Roberto García González

2015-16 Lilian Susana Molina Benavides Evaluación de las bibliotecas universitarias ecuatorianas: análisis del entorno y propuesta de un catálogo de indicadores

Carina Rey Martín;

Aurora Vall Casas

2015-16 Joan Isidre Badell Els museus catalans a la web 2.0: anàlisi de la difusió dels seus fons i de les seves activitats a les xarxes socials

Miquel Térmens Graells;

Cristòfol Rovira Fontanals

2015-16 Arturo Guillermo Clery Aguirre El acceso a la información pública: análisis de la experiencia europea y española y bases para su regulación en la República del Ecuador Laura Diez Bueso
2015-16 Melba Gricel Claudio González Modelos de negocio de las revistas científicas en España Anna Villarroya Planas
2014-15 Josep-Manuel Rodríguez Gairín Préstamo interbibliotecario e Internet: análisis de un modelo para bibliotecas universitarias españolas basado en agentes

Cristóbal Urbano Salido;

Marta Somoza Fernández

2014-15 Montserrat Serra i Ferrer El comportament informacional en l’elaboració de treballs acadèmics: un estudi longitudinal als alumnes dels ensenyaments de ciències de la salut de la Fundació Universitària del Bages Ernest Abadal
2014-15 Francesc Roig Loscertales Declaracions de conflictes d’interès i política editorial a les revistes biomèdiques espanyoles publicades en castellà Ángel Borrego
2014-15 Sergio Villanueva Baselga Cine y cambio social: análisis y caracterización del vídeo participativo como objeto documental

Lydia Sánchez;

Mario Pérez-Montoro Gutiérrez

2013-14
Carmen Reverté Reverté Els sistemes d’informació de qualitat en ciències aquàtiques: la interoperabilitat semàntica Ernest Abadal Falgueras
2013-14 Irene Sofia Romero Otero Análisis sectoriales del ebook científico-técnico en España: en busca de algunas claves de su desarrollo Elea Giménez Toledo
2012-13 Cristina Torres Pascual Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en fisioteràpia a través de la base de dades PEDro Ángel Borrego Huerta
2012-13 Javier Guallar Delgado Las hemerotecas de la prensa digital: análisis de diarios españoles

Ernest Abadal Falgueras;

Lluís Codina Bonilla

2012-13 Juan José Boté Vericad Propuesta de un modelo de preservación digital para pequeñas y medianas instituciones sanitarias Miquel Térmens i Graells
2011-12 Edith Berlinda Romero Ibáñez El nuevo modelo de Biblioteca Universitaria en Chile y su relación con el modelo anglosajón CRAI

Carina Rey Martín;

Núria Balagué Mola

2011-12 Enric Camón Luis La funció de suport a la recerca de les biblioteques universitàries espanyoles

Carina Rey Martín;

Núria Balagué Mola

2011-12 Pilar González Gálvez Xarxes socials com a instrument analític de suport a les funcions d'intel·ligència de les organitzacions: estudi de cas en les direccions d'infermeria

Carina Rey Martín;

Víctor Cavaller

2010-11 Rafael Pedraza Jiménez Tecnologías de la Web semántica para la representación de la información: hacia una nueva dimensión de la Semántica documental

Lluís Codina Bonilla;

Eduardo Peis Redondo

2010-11 Aurora Vall Casas
Les biblioteques per a pacients: descrivint el present, imaginant el futur (la Regió Sanitària Barcelona)

Carina Rey Martín;

Concepción Rodríguez Parada

2009-10 M. Candela Ollé i Castellà
Impacte de les revistes electròniques sobre la conducta informativa del personal docent i investigador de les universitats catalanes Angel Borrego Huerta
2009-10 Núria Ferran i Ferrer Towards a personalised virtual library: Indication from a navigational and personal information behavior of e-learning students

Mario Pérez-Montoro;

Julià Minguillón

2008-09 Cristina Soy i Aumatell
Identificación de la información crítica para la función financiera centrada en el análisis de inversiones y en el control de gestión
Xavier Triadó
2008-09 Mireia Ribera Turró La publicació d'articles científics accessibles per a cecs: un desenvolupament amb DAISY Ernest Abadal Falgueras
2008-09 Marta Somoza Fernández Análisis de los tutoriales web creados por bibliotecas universitarias Ernest Abadal Falgueras
2008-09 Concepción Rodríguez Parada La biblioteca del convento de Barcelona de la Orden de la Merced: una herramienta para la formación de los frailes Carina Rey Martín

2007-08

Jordi Llobet Domènech Lectura i biblioteques populars: model de col·lecció i lectura a les Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1922 Assumpció Estivill

2007-08

Jordi Ardanuy Baró Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en literatura catalana

Cristóbal Urbano;

Lluís Quintana Trias

2007-08

Amparo Frías Castillo Els estudis d'usuaris en els serveis personalitzats als mitjans de comunicació a Internet Carina Rey Martín
2006-07 Miquel Térmens Graells La cooperació bibliotecària en l'era digital: consorcis i adquisicions de revistes a les biblioteques universitàries catalanes

Montserrat Sebastià Salat;

Cristóbal Urbano Salido

2006-07 Núria Balagué Mola Les normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques d'institucions d'educació superior Carina Rey Martín
2006-07 Víctor Cavaller Reyes
Sistema matricial d'indicadors per a l'anàlisi estratègica de la informació a les organitzacions: aplicació en un cas pràctic Ernest Abadal Falgueras
2005-06 Pedro Manuel Cardina Maximino Metodologia para a avaliaçäo de colecçöes: estudo aplicado a una biblioteca portuguesa Ernest Abadal Falgueras
2004-05 Teresa Mañà Terré Les Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1915-1925 Ernest Abadal Falgueras
2004-05 Mònica Baró Llambias Les edicions infantils i juvenils de l'Editorial Joventut: 1923-1969

Ernest Abadal Falgueras;

Lluís Quintana Trias

2004-05 Andreu Sulé Duesa Les biblioteques de presó a Catalunya Ernest Abadal Falgueras

 

 

 

 

 

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació