Doctorat d'Informació i Comunicació

Línies de recerca

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

El programa de doctorat d’Informació i Comunicació s’articula sobre quatre grans línies de recerca: Estudis sobre el valor i l’ús de la informació, Comunicació i mitjans audiovisuals, Biblioteques i serveis d’informació, i Cultura i continguts digitals. És important destacar que, complint el que exigeix la normativa i per garantir-ne la viabilitat científica, després de cadascuna d’aquestes línies de recerca hi ha un grup de recerca consolidat. A continuació es detallen aquestes línies de recerca i les sublínies sobre les quals es despleguen.

 

Estudis sobre el valor i l’ús de la informació

En aquesta línia de recerca s’intenta abordar la problemàtica relacionada amb la col·laboració, la producció, el gènere i la comunicació de la producció científica. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Comunicació científica

 • Col·laboració, producció i avaluació científica

 • Infometria i bibliometria

 • Informació en l’àmbit de la salut

 • Estructura i desenvolupament de la recerca des de la perspectiva de gènere


Comunicació i mitjans audiovisuals

En aquesta línia de recerca s’intenta analitzar la problemàtica relacionada amb el procés comunicatiu, la qualitat mediàtica, la funció de servei públic dels mitjans, el paper dels mitjans en les societats democràtiques, el discurs mediàtic, les competències digitals en la societat del coneixement, la construcció de missatges i tecnologia, la metanarrativa, i les teories de la comunicació i de les cultures. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Procés comunicatiu
 • Competències digitals en la societat del coneixement
 • Construcció de missatges i tecnologia
 • Discursos, relats, gèneres i continguts informatius i comunicatius
 • Teories de la comunicació i de les cultures
 • Mitjans de comunicació i democràcia, qualitat mediàtica, i mitjans de servei públic

 

Biblioteques i serveis d’informació

Aquesta línia de recerca intenta tractar tota la problemàtica relacionada amb el perfil del professional de la informació, els diferents tipus d’unitats bibliotecàries i d’informació, els estudis d’usuaris i la qualitat dels serveis d’informació. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Estudis de qualitat dels serveis d’informació

 • Mètodes d’anàlisi de satisfacció d’usuaris

 • Hàbits lectors i programes de promoció lectora

 • Recursos i mètodes per a la formació d’usuaris

 • Serveis per a públics amb necessitats especials

 • Biblioteques públiques

 • Biblioteques universitàries

 • Biblioteques patrimonials

 • Biblioteques nacionals

 • Història dels arxius

 • El perfil i la formació dels professionals

 • Deontologia professional

 • Col·leccions especials

 • Formació i disgregació de col·leccions patrimonials

 • Història del llibre i la lectura

 • Patrimoni documental i institucions de la memòria

 • Estudis quantitatius i qualitatius sobre les biblioteques escolars

 • Impacte de les biblioteques escolars en els resultats d’aprenentatge

 • Models de sistemes i serveis

 • Estudis sobre la producció editorial per a infants i joves


Cultura i continguts digitals

En aquesta línia de recerca s’intenta abordar tota la problemàtica relacionada amb els aspectes culturals i de gestió de les col·leccions digitals i amb els trets estructurals i d’explotació (arquitectura, usabilitat, accessibilitat i visualització) dels continguts digitals. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Biblioteques digitals

 • Publicació digital

 • Patrimoni digital

 • Preservació de continguts digitals

 • Digitalització de documentació analògica

 • Sostenibilitat i auditoria de repositoris

 • Accés obert a la ciència

 • Estudis econòmics sobre la cultura

 • Documentació informativa

 • Metadades

 • Arquitectura de la informació

 • Accessibilitat

 • Visualització de la informació

 • Sistemes semàntics i interoperabilitat semàntica

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació