Grau d'Informació i Documentació

Español | English

CompetènciesOrganització i metodologia docentSistema d'avaluacióPla d'acció tutorialSuport a l'estudi

Organització i metodologia docent

Les classes s'organitzen en dos torns: o matí o tarda. En el moment de la matrícula cal triar el torn horari i l'itinerari (temps complet o temps parcial). Els grups són bastant reduïts i això permet fer un seguiment acadèmic dels estudiants bastant acurat. Les classes més nombroses poden tenir 50 alumnes; però n'hi ha d'altres amb 10 o 12, segons el tipus d'assignatura.

La metodologia docent és variada, amb classes teoricopràctiques, sessions a les aules d'ordinadors, visites a centres diversos, conferències o xerrades d'experts convidats... A més, el grau és una carrera bastant pràctica i tot això fa recomanable assistir al màxim de classes per poder participar del debat, les activitats i la correcció col·lectiva d'exercicis.

Tot i ser un ensenyament presencial, les assignatures disposen d'un espai al campus virtual de la UB, on es pot trobar material docent, activitats per fer en línia i eines d'interacció amb companys, professors i tutors.

La major part de classes es fan en català, amb excepció d'algun grup que les fa en castellà i, a tercer o quart curs, es pot trobar alguna assignatura impartida en anglès. Els alumnes poden presentar la feina i expressar-se en català o castellà.


© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació