Grau d'Informació i Documentació

Español | English

PresentacióPerfil d'accésPla d'estudisVies i condicions d'accésSortides professionals

Distribució de crèdits

Els 240 crèdits de l'ensenyament es distribueixen de la manera següent:

Tipus de matèriesCrèdits
Matèries bàsiques60
Troncals129
Pràcticum12
Treball fi de grau9
Optatives30

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris establerts.

Itinerari a temps complet (4 anys)

 

1r semestre

2n semestre

1r curs

 • Cerca i ús d'informació (MB) (6 cr.)
 • Tècniques de comunicació (MB) (6 cr.)
 • Informació i societat (MB) (6 cr.)
 • Fonaments de tecnologia (MB) (6 cr.)
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
 • Fonaments de cognició humana (MB) (6 cr.)
 • Història social del coneixement (MB) (6 cr.)
 • Informació i formats digitals (MB) (6 cr.)
 • Recuperació d'informació (6 cr.)
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)

2n curs

 • Bases de dades (6 cr.)
 • Anàlisi de necessitats d'informació (6 cr.)
 • Teoria de les organitzacions (MB) (6 cr.)
 • Estadística aplicada (MB) (6 cr.)
 • Recursos i serveis de referència (6 cr.)
 • Metadades (6 cr.)
 • Aspectes legals de la informació (MB) (6 cr.)
 • Gestió documental a les organitzacions (6 cr.)
 • Mètodes i tècniques de planificació (6 cr.)
 • Suport i formació d'usuaris (6 cr.)

3r curs

 • Catalogació i indexació (6+6 cr.)
 • Desenvolupament de col·leccions (6 cr.)
 • Metodologia de la recerca (6 cr.)
 • Preservació i conservació (6 cr.)
 • Sistemes de gestió automatitzada I (6 cr.)
 • Catalogació i indexació (6+6 cr.)
 • Classificació i descripció de documents d'arxiu (6 cr.)
 • Avaluació i qualitat (9 cr.)
 • Sistemes de gestió automatitzada II (6 cr.)
 • Optativa (3 cr.)

4t curs

 • Pràcticum (12 cr.)
 • Web semàntic (6 cr.)
 • Optatives (12 cr.)
 • Màrqueting (6 cr.)
 • Treball de fi de grau (9 cr.)
 • Optatives (15 cr.)

MB = matèria bàsica

Itinerari a temps parcial


En aquest itinerari l’alumne matricula el primer any 30 crèdits i a partir del segon any entre 18 i 45 crèdits. La següent taula mostra l’itinerari recomanat per als dos primer anys, sota supòsit de matriculació de 30 crèdits. A partir del tercer curs, es recomana als alumnes que consultin al seu tutor del Pla d’Acció Tutorial a fi de pactar una continuació dels estudis adaptada a les seves necessitats.

Itinerari a temps parcial (matriculació de 30 crèdits anuals)

1r semestre

2n semestre

1r curs

 • Cerca i ús de la informació (MB) (6 cr.)
 • Fonaments de tecnologia (MB) (6 cr.)
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
 • Informació i formats digitals (MB) (6 cr.)
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
2n curs
 • Tècniques de comunicació (MB) (6 cr.)
 • Informació i societat (MB) (6 cr.)
 • Recuperació d'informació (6 cr.)
 • Història social del coneixement (MB) (6 cr.)
 • Fonaments de cognició humana (MB) (6 cr.)

 • Reconeixement de crèdits: Els alumnes procedents de determinats cicles formatius de grau superior (CFGS) i/o amb estudis universitaris anteriors poden veure reconegudes algunes assignatures del grau en Informació i Documentació en funció dels continguts que hagin cursat. En aquests casos l’itinerari (ja sigui a temps complet o parcial) pot veure’s modificat pel que es recomana contactar amb el tutor del Pla d’Acció Tutorial per tal de dissenyar-ne un de personalitzat. Les opcions de convalidació d’assignatures / reconeixement de crèdits poden consultar-se dins l’apartat Reconeixement de crèdits.


© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació