Grau de Comunicació Audiovisual

Pla d'acció tutorial (PAT)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

La Universitat de Barcelona es proposa que els seus estudiants, a més de rebre una formació universitària de qualitat, puguin disposar d'un suport personalitzat a través de la tutoria universitària. Amb aquest objectiu, la Facultat ofereix un programa de tutoria universitària que es concreta en un Pla d’Acció Tutorial (PAT) que assigna un professor tutor a cada estudiant de 1r curs. Les finalitats de la tutoria universitària són informar i orientar els estudiants de manera personalitzada per incrementar la seva autonomia i facilitar la presa de decisions.

Les accions de la tutoria se centren en:

  • facilitar l’adaptació a la vida universitària dels estudiants de nou ingrés
  • ajudar-los a configurar el millor itinerari curricular
  • optimitzar el rendiment acadèmic
  • col·laborar en els inicis del seu desenvolupament professional
  • orientar l’accés al món del treball
  • i estimular la formació continuada.

Les activitats a realitzar durant el curs s'estableixen en un programa que concreta tant el contingut de les reunions dels tutors amb els estudiants com el de les reunions entre els tutors i els coordinadors del PAT. A part de les sessions indicades, el tutor efectua totes les entrevistes que sorgeixen espontàniament a petició dels estudiants.

El nou marc universitari que apareix amb motiu del procés de Convergència europea suposa un major protagonisme dels estudiants en la configuració de la seva formació universitària. A partir d'ara la tutoria universitària s’ocupa també d'orientar els estudiants perquè els nous reptes derivats de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) esdevinguin una nova font d'oportunitats. A final de curs es passa un qüestionari a tots els professors tutors i un altre a tots els alumnes tutoritzats per tal d'efectuar l'avaluació anual del programa de tutoria.

Cada estudiant pot trobar a l'Espai virtual de la tutoria del seu ensenyament el programa complet per cada curs i el tutor assignat a cada grup.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació