Grau de Comunicació Audiovisual

Pla d'estudis

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Distribució de crèdits

Tipus de matèria
Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)
60
Obligatòria (OB)
138
Optativa (OT)
30
Pràctiques externes obligatòries
6
Treball de fi de grau obligatori
6
CRÈDITS TOTALS
240

Pla d'estudis

Pla d'estudis CAV

Requisits entre assignatures:

 • Per matricular l'assignatura Projectes II (363617): cal haver superat l'assignatura Projectes I (363616)
 • Per matricular l'assignatura Estructura del sistema audiovisual (363626): cal haver superat les assignatures Fonaments de la comunicació mediatitzada (363595) i Teories de la comunicació mediatitzada (363610)

Assignatures optatives

Les assignatures optatives s'organitzen al voltant de tres àmbits propis de la professió que, alhora, es corresponen amb tres mencions que l'alumne pot obtenir:


Menció: Creació audiovisual

 • De la Idea a la pantalla - 1r semestre
 • Documental - 1r semestre
 • Animació - 1r semestre
 • Disseny i desenvolupament de videojocs - 2n semestre

Menció: Gestió audiovisual

 • Producció executiva - 1r semestre
 • Recursos humans - 1r semestre
 • Gestió econòmica - 2n semestre
 • Màrqueting i publicitat - 2n semestre

Menció: Anàlisi i crítica audiovisuals

 • Recerca en comunicació mediatitzada - 2n semestre
 • Mitjans de comunicació i societat democràtica - 1r semestre
 • Anàlisi del discurs - 2n semestre
 • Intertextualitat i audiovisual - 2n semestre
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació