Pla d'estudis

Imprimeix

Distribució de crèdits

Tipus de matèria
Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)
60
Obligatòria (OB)
138
Optativa (OT)
30
Pràctiques externes obligatòries
6
Treball de fi de grau obligatori
6
CRÈDITS TOTALS
240

Pla d'estudis

Pla d'estudis CAV

Requisits entre assignatures:

Assignatures optatives

Les assignatures optatives s'organitzen al voltant de tres àmbits propis de la professió que, alhora, es corresponen amb tres mencions que l'alumne pot obtenir:


Menció: Creació audiovisual


Menció: Gestió audiovisual


Menció: Anàlisi i crítica audiovisuals

Darrera actualització (dimarts, 05 de juliol de 2016 11:33)

SEO by Artio