Grau d'Informació i Documentació

Pràcticum - En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Pràcticum
Quins són els requisits per matricular el Pràcticum?
Quines activitats es fan a l’assignatura?
Quin és el calendari del Pràcticum?
En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?
Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?
Quines responsabilitats té l’estudiant?
Com s'avalua el Pràcticum?
Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Totes les pàgines

En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: arxius i institucions patrimonials, biblioteques públiques, biblioteques escolars, biblioteques universitàries i de recerca, serveis d’informació d’empreses i d’altres organitzacions, i empreses del sector d’informació i documentació.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres que han acordat amb l’Equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes de pràctiques, i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula. La llista de centres per al Pràcticum del grau d’Informació i Documentació figura en annex a la Guia del Pràcticum. Al Campus de l’assignatura Avaluació i Qualitat es facilita informació detallada de l’oferta de centres de cada curs. Així mateix, a nivell orientatiu, l’estudiant pot consultar la llista de centres de l'oferta de Pràcticum de la Facultat.

L’estudiant no podrà dur a terme el Pràcticum en un centre on abans ja hagi estat arran d'un conveni de cooperació educativa. Trobareu altres limitacions a la plana "Pràctiques en empreses i institucions".

Les estades de pràctiques en centres de l’estranger es contemplen en el marc del programa ERASMUS. Els estudiants interessats han de fer la sol·licitud de l’ajut dins del termini que fixi la convocatòria de cada any, i haver contactat prèviament amb la institució o empresa en la qual desitgin fer l’estada. Trobareu informació detallada del procediment a seguir a ERASMUS Pràctiques.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació