Grau d'Informació i Documentació

Pràcticum - Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Pràcticum
Quins són els requisits per matricular el Pràcticum?
Quines activitats es fan a l’assignatura?
Quin és el calendari del Pràcticum?
En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?
Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?
Quines responsabilitats té l’estudiant?
Com s'avalua el Pràcticum?
Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Totes les pàgines

Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?

L’estudiant decidirà quina opció de tipus de centre considera més adient als seus interessos i orientació professional. Les visites i seminaris que es realitzen en els crèdits de pràctiques de l’assignatura Avaluació i qualitat estan destinats a proporcionar a l’estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió.

L’estudiant comunicarà les seves preferències de centres concrets – argumentades i d’acord amb la seva disponibilitat horària – per a realitzar l’estada de pràctiques en el formulari de sol·licitud per cursar el Pràcticum que ha de lliurar a la coordinadora de practiques; Aquest formulari també s’ha d’adjuntar a l’informe d’autoanàlisi corresponent a l’avaluació de l’assignatura Avaluació i qualitat (mes de juny del curs anterior a la realització del Pràcticum).

Sempre que no es puguin respectar les preferències de centre de l’estudiant, la coordinadora de practiques li consultarà  altres opcions abans de l’assignació. L’Equip de pràctiques resoldrà l’assignació de centre a cada estudiant i, un cop rebuda la confirmació per part dels centres, farà pública una llista provisional al juliol, i la llista definitiva abans del 15 de setembre.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació