Grau d'Informació i Documentació

Pràcticum - Com s'avalua el Pràcticum?

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Pràcticum
Quins són els requisits per matricular el Pràcticum?
Quines activitats es fan a l’assignatura?
Quin és el calendari del Pràcticum?
En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?
Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?
Quines responsabilitats té l’estudiant?
Com s'avalua el Pràcticum?
Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Totes les pàgines

Com s'avalua el Pràcticum?

En l’avaluació del Pràcticum intervenen el tutor del centre, el tutor acadèmic del grup de pràctiques i el mateix estudiant.

El tutor del centre avalua les actituds i les habilitats de l’estudiant en la realització de les tasques programades durant l’estada de pràctiques. 

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats i els seminaris de grup.

L’estudiant avalua els propis resultats de l’aprenentatge i les aportacions de l’estada i de les activitats de l’assignatura en la identitat professional i el creixement personal, i en reflecteix les conclusions en un informe de valoració de l’experiència.

Informació més detallada al pla docent de l’assignatura i a la Guia de Pràctiques.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació