Grau d'Informació i Documentació

Presentació

Imprimeix

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació imparteix, des del curs 2009-2010, el nou títol de grau d'Informació i Documentació, després de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UB i de la verificació de la titulació per part de l’ANECA. En la seva sessió de febrer de 2009, el Consejo de Universidades va procedir a la verificació definitiva de la proposta de titulació de grau d'Informació i Documentació; per la qual cosa ja està en camí de la seva incorporació al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, quan aquesta resolució es publiqui al BOE. Aquesta titulació substitueix, curs a curs, l'oferta docent de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura de Documentació.

Tríptic grau

En què consisteixen els estudis?

Objectius principals

On es pot treballar en acabar els estudis?

El títol de grau dóna continuïtat a les sortides laborals de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura de Documentació. Amb la denominació nova, es posa de manifest la funció del professional actual en una societat marcada per la digitalització i les xarxes, en la qual el graduat en Informació i Documentació treballarà en la transició de biblioteques, d’arxius i de centres de documentació al nou entorn digital, al mateix temps que com a gestor de recursos d’informació participarà, al costat d’altres professionals, en el funcionament de tot tipus d’organitzacions públiques i privades. El ventall de sortides professionals que s’ofereixen a un professional de la informació i la documentació és força ampli:


Suport a l’estudi i oportunitats de formació

Darrera actualització (dimarts, 07 de març de 2017 13:11)

SEO by Artio