Grau d'Informació i Documentació

Taules de reconeixement de la Diplomatura i Llicenciatura al Grau

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Taules de reconeixement de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (Pla de 1999) i de la Llicenciatura de Documentació al Grau 

Les taules de reconeixement de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (Pla de 1999) i de la Llicenciatura de Documentació al Grau van ser aprovades per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de data 1 d'abril de 2009. També es van aprovar els següents criteris de priorització en l'aplicació de les esmentades taules:

1. Quan una assignatura es pugui reconèixer individualment i alhora com a parella d’una altra assignatura, cal prioritzar el reconeixement resultant de la combinació amb aquesta altra assignatura.

Ex.

351002Anàlisi de contingut i fonaments de llenguatges documentals
OB 6
 Disseny de sistemes de recuperació
OB
12
351000Introducció a la catalogació
OB
7,5
 
 
351000Introducció a la catalogació
OB
7,5
 Introducció a la catalogació (adap.)
OP
7,5

En aquest cas es prioritzaria el reconeixement d’ Introducció a la catalogació en parella amb Anàlisi de contingut i fonaments de llenguatges documentals.

 2. Sobre els 6 crèdits de reconeixement acadèmic, es prioritzarà de la manera següent:

  • Es reconeixen assignatures d'altres ensenyaments oficials o d’ensenyaments propis de la UB cursades com a lliure elecció com a reconeixement acadèmic

  • Es reconeixen els "reconeixements de crèdits" en base a activitats com a reconeixement acadèmic

  • Es reconeixen els crèdits de lliure elecció adaptats com a reconeixement acadèmic.

Es poden consultar les taules a:

Taules de reconeixement de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (plans d'estudis anteriors)

Les taules de reconeixement dels plans d'estudis de 1984, 1992 i 1994 de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació al Grau van ser aprovades per la Junta de Facultat de 29 de juny de 2009. Es poden consultar a:

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació