INFOCOM: doble titulació del grau d'Informació i Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual

Competències

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

L'alumnat, en finalitzar la doble titulació, haurà de demostrar que ha adquirit les competències següents:

 1. Competències transversals
  • Compromís ètic en l’ús i difusió de la informació.
  • Compromís d’actuar en coherència amb la cultura organitzativa de la pròpia empresa o institució.
  • Capacitat d’adaptació als canvis de l’entorn.
  • Capacitat de valorar els beneficis del treball cooperatiu institucional en informació, documentació i gestió del patrimoni cultural.
  • Capacitat de col·laboració i contribució a un projecte com&úacute; en equips interdisciplinaris.
  • Habilitats de maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
  • Capacitat de comunicació en llengües estrangeres i, en especial, en llengua anglesa.
  • Capacitat creativa i emprenedora.
  • Capacitat de comunicació oral, escrita i visual.
  • Capacitat d'ús i gestió de la informació personal.
 2. Competències generals
  • Capacitat d’aplicar els coneixements al treball o vocació de manera professional, d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes dins de l’àmbit d’estudi.
  • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àmbit d’estudi per emetre judicis que incloguin reflexió sobre temes socials, científics o ètics.
  • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant si és especialitzat com si és general.
  • Capacitat de mostrar i aplicar les habilitats d’aprenentatge adquirides que els permetin emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  • Capacitat d’aplicar instruments i estratègies de promoció d’unitats, serveis i productes d’informació per a la captació de mercat.

I les competències específiques de cadascun dels graus (grau d’Informació i Documentació i grau de Comunicació Audiovisual).

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació