Plans docents, horaris de classes i calendari d'avaluacions (curs 2017-2018)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

Primer curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

 

 

 

 

 

10 h - 11.30 h

Informació i societat

 

M1

Aula 114

 

 

A. Villarroya / E. Abadal

Introducció als sistemes d'informació i documentació

 

M1

Aula 114

M. Comalat / A. Pons/ A. Rubió

 

Informació i societat

 

Aula 114

M1

 

 

A. Villarroya / E. Abadal

Fonaments de la comunicació mediatitzada

 

Aula 210

1B

 

 

L. Sánchez

11.30 H - 13 h

Expressió oral i escrita en castellà

 

Aula 

1B

 

 

MA. Garcia

Fonaments de la comunicació mediatitzada

 

Aula 210

1B

 

 L. Sánchez

 

Expressió oral i escrita en castellà

 

Aula 

1B

 

 

MA. Garcia

Introducció als sistemes d'informació i documentació

 

 

M1

M. Comalat / A. Pons/ A. Rubió

13 h - 14.30 h

Llenguatge audiovisual

 

Aula 210

1B

 

L. Manresa

Cerca i ús d'informació

 

Aula 3F3

M1

 

S. Argudo

 

Llenguatge audiovisual

 

Aula 210

1B

 

L. Manresa

Cerca i ús d'informació

 

Aula

M1

 

S. Argudo

 

Primer curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

 

 

 

 

 

10 h - 11.30 h

Informació i formats digitals

 

M1

Aula 114

 

 

 

 

Narrativa audiovisual

 

1B

 

 

 

 

 

 

Introducció als sistemes d'informació i documentació

 

M1

Aula 114

 

M. Comalat / A. Pons / A. Rubió

Història social del coneixement

 

M1

Aula 114

 

 

 

M. Baró

11.30 H - 13 h

Introducció als sistemes d'informació i documentació

 

M1

Aula 114

 

M. Comalat / A. Pons / A. Rubió

Història social del coneixement

 

 

M1

Aula 114

 

 

M. Baró

 

Informació i formats digitals

 

 

M1

Aula 113-PC

 

 

 

Narrativa audiovisual

 

 

1B

Aula 210

 

 

J. Duran

13 h - 14.30 h

Estètica i audiovisuals

 

1B

Aula 210

 

Arola Valls

Recuperació d'informació

 

M1

Aula 113-PC

 

G. Santos

 

Estètica i audiovisuals

 

1B

 Aula 210

 

Arola Valls

Recuperació d'informació

 

1B

Aula 114

 

G. Santos

 

Segon curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Anàlisi de necessitats d'informació

 

M1

Aula 112

 

C. Urbano

 

 

Recursos i serveis de referència

 

M1

Aula 113-PC

 

L. Agustí

Anàlisi de necessitats d'informació

 

M1

Aula 112

 

C. Urbano

10 h - 11.30 h

Estadística aplicada

 

M1

Aula 112

 

 

 

 

J. Turbany

Expressió oral i escrita en anglès

 

1B

Aula 209

 

 

 

 

Mar Suárez

Teoria de la imatge

 

1A o 1B

Aula 309

Aula 209

Aula Plató

Aula Valverde

 

Javier Sanz

Estadística aplicada

 

M1

Aula 112

 

 

 

 

J. Turbany

Teoria de la imatge

 

1B

Aula 209

Aula Plató

Aula Valverde

 

 

Javier Sanz

11.30 H - 13 h

Recursos i serveis de referència

 

M1

Aula 113-PC

 

 

 

 

Ll. Agustí

Música i so en l'audiovisual

 

1B

Aula 308

 

 

 

 

D. Calderon

Teoria de la imatge

 

1A o 1B

Aula 309

Aula 209

Aula Plató

Aula Valverde

 

 Javier Sanz

Expressió oral i escrita en anglès

 

1B

Aula 209

 

 

 

 

Mar Suárez

Música i so en l'audiovisual

 

1B

Aula 308

 

 

 

 

D. Calderon

13 h - 14.30 h

 

 

Teoria de la imatge

 

1A o 1B

Aula 309

Aula 209

Aula Plató

Aula Valverde

 

Javier Sanz

 

 

 

 

Segon curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

 

 

 

 

 

10 h - 11.30 h

Mètodes i tècniques de planificació

 

M1

Aula 307

 

Lourdes Reyes

 

Documentació audiovisual

 

1B

Aula 208

 

J. Franganillo / J. Guallar

 

Suport i formació d'usuaris

 

M1

Aula 113-PC

 

M. Comalat / S. Argudo

11.30 H - 13 h

Aspectes legals de la informació

M1

Aula 307

 

A. Esteve

Suport i formació d'usuaris

M1

Aula 307

 

M. Comalat / S. Argudo

 

Gestió documental a les organitzacions

M1

Aula 307

 

J. Andreu

Mètodes i tècniques de planificació

M1

Aula 307

 

Lourdes Reyes

13 h - 14.30 h

Documentació audiovisual

 

1B

Aula 208

 

J. Franganillo / J. Guallar

Gestió documental a les organitzacions

 

M1

Aula 307

 

J. Andreu

Llenguatge i tecnologia multimèdia

 

1B

Aula 309

 

M. Grané

Aspectes legals de la informació

 

M1

Aula 307

 

A. Esteve

Llenguatge i tecnologia multimèdia

 

1B

Aula 3F3-PC

 

M. Grané

 

 

Tercer curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Producció audiovisual

 

1B

Aula 210

 

R. Belis / M. Tarrés / A. Marqués

 

Vídeo digital

 

1B

 Aula 309

 

 

C. Aguilar

Producció audiovisual

 

1B

Aula 210

 

R. Belis / M. Tarrés / A. Marqués

Vídeo digital

 

1B

Aula 309

 

 

 J. Cunill

10 h - 11.30 h

Guió

 

1B

Aula 2F4

 

L. Manresa

Bases de dades

 

M1

 Aula 112

 

A. Sulé

 

Guió

 

1B

Aula 208

 

L. Manresa

Bases de dades

 

M1

Aula 113-PC

 

A. Sulé

11.30 H - 13 h

Catalogació i indexació

 

M1

  Aula 113-PC

 

J. Gascón

Metodologia de la recerca

 

 M1

Aula 307

 

A. Borrego

 

Metodologia de la recerca

 

M1

Aula 307 

 

A. Borrego

 
13 h - 14.30 h  

 

 

Catalogació i indexació

 

M1

Aula 307

 

J. Gascón

 

 

 

Tercer curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Màrqueting

 

1B 

Aula 209

 

Maria Dolores Soriano

Metanarratives

 

1A

Aula 210

 

J. Rovira

 

 

 

10 h - 11.30 h

Muntatge i edició

 

1B  

Aula 304-MAC

 

F. Llinares

Metadades

 

M1

Aula 307

 

A. Sulé

Metanarratives

 

1A

Aula 210

 

P. Ortiz

Metadades

 

M1

 Aula 113-Pc

 

 A. Sulé

Catalogació i indexació

 

M1

Aula 3F3-PC

 

 J. Gascón

11.30 H - 13 h

Teories de la comunicació mediatitzada

 

1B  

Aula 309

 

L. Sánchez

Catalogació i indexació

 

M1

 Aula 112

 

 J. Gascón

Muntatge i edició

 

1B  

Aula 304-MAC

 

 

J. M. Cabello

Màrqueting

 

1B 

Aula 209

 

 

Maria Dolores Soriano

Teories de la comunicació mediatitzada

 

1B  

Aula 209

 

L. Sánchez

13 h - 14.30 h  

 

 

 

 

 

Quart curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

 

 

 

 

Desenvolupament de col·leccions

 

M1

Aula 307

 

Ll. Agustí

10 h - 11.30 h

Postproducció d'imatge i so

 

1B

Aula 304-MAC

 

F. Llinares

Desenvolupament de col·leccions

 

M1

Aula 307

 

Ll. Agustí

 

Disseny

 

1B

 Aula 303-PC

 

J. Vilaseca

Sistemes de gestió automatitzada I

 

M1

Aula 307

 

J. M. Rodríguez Gairín

11.30 H - 13 h

Disseny

 

1B

 Aula 303-PC

 

 

J. L. Bravo

Comunicació a la xarxa

 

1A

Aula 309

 

J. Franganillo / J. Guallar

 

Postproducció d'imatge i so

 

1B

Aula 304-MAC

 

 J. L. Bravo

Comunicació a la xarxa

 

1A

Aula 309

 

J. Franganillo / J. Guallar

13 h - 14.30 h

Sistemes de gestió automatitzada I

 

M1

Aula 113-PC

 

J. M. Rodríguez Gairín

 

 

 

 

 


  • Al 4t curs (1r semestre) cal fer 6 crèdits optatius.

 

Quart curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Estructura del sistema audiovisual

 

 1A

 Aula 210

 

C. Aguilar

Classificació i descripció de documents d'arxiu

 

M1

 Aula 112

 

J. Andreu

Estructura del sistema audiovisual

 

1A

 Aula 210

 

C. Aguilar

Classificació i descripció de documents d'arxiu

 

M1

 Aula 112

 

J. Andreu

Realització audiovisual

 

1A o 1B

 Aula 307 

Aula Plató

 

R. Belis/ G. Gormezano

10 h - 11.30 h

Avaluació i qualitat

 

M1

Aula 112

 

 

A. Vall

Disseny d'interacció

 

1B

 Aula 210

 

 

M. Pérez Montoro

 

Disseny d'interacció

 

1B

Aula 3F3-PC

 

 

M. Pérez Montoro

Realització audiovisual

 

1A o 1B

Aula 307 

Aula Plató

 

R. Belis/ G. Gormezano

11.30 H - 13 h  

 

 

Avaluació i qualitat

 

M1

Aula 112

 

A. Vall

 
13 h - 14.30 h  

 

 

Avaluació i qualitat

 

M1

Aula 112

 

A. Vall

 

 

 

Cinquè curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h  

Preservació i conservació

 

M1

Aula 307

 

M. Térmens

     
10 h - 11.30 h          
11.30 H - 13 h    

Producció multimèdia

 

1B

Aula 303-PC

 

S. Rius

 

Preservació i conservació

 

M1

Aula 307

 

M. Térmens

13 h - 14.30 h    

Producció multimèdia

 

1B

Aula 303-PC

 

S. Rius

   
  • Les hores que no hi ha classe estan destinades a realitzar el Pràcticum (5è curs / 1r semestre).
  • Al 5è curs (1r i 2n semestre) cal fer 6 crèdits optatius a cada semestre.

 

Cinquè curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h    

Anàlisi i crítica de films

 

1A

Aula 309

 

Daniel Jariod

   
10 h - 11.30 h    

Anàlisi i crítica de films

 

1A

Aula 309

Daniel Jariod

   
11.30 H - 13 h    

TFG

 

L. Sánchez

   
13 h - 14.30 h  

Economia aplicada als mitjans

 

1A 

Aula 309

 

L. Bonet / A. Villarroya / J. A. de Gregorio

TFG

 

 

 

 

 

L. Sánchez

 

Economia aplicada als mitjans

 

1A

Aula 309

 

L. Bonet / A. Villarroya / J. A. de Gregorio

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació