Programes d'intercanvi i mobilitat

 

L'alumnat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació compta amb un seguit d'oportunitats per complementar la seva formació en altres universitats, tant de la resta de l'Estat com de l'estranger. Alguns programes estan pensats per completar els estudis, mentre que d'altres promouen l'adquisició d'experiència pràctica en un entorn laboral real. Les convocatòries d'aquests programes d'intercanvi i mobilitat són anuals.

Entre les diferents oportunitats que teniu per realitzar programes d'intercanvi, destaquem:

 SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació