Atenció i serveis a l'estudiant

Instal·lacions i recursos

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Instal·lacions i recursos
Aules d'informàtica
Normativa d'utilització de les aules d'informàtica
Preguntes més freqüents de les aules d'informàtica
Sala d'estudis i Sala d'alumnes
Biblioteca
Copisteria
Connexió Wifi
Punt d'intercanvi de llibres
Totes les pàgines

Punt d'Informació-Consergeria

És a l'entrada de l'edifici i dóna servei de 8 a 22 h (el juliol i l'agost de 8 a 20 h). Tel.: 934 035 759.


Aules d'informàtica

La Facultat compta amb cinc aules d'informàtica per a ús docent (espais 113, 303, 304, 312 i 3F3), amb un total de 105 PC i 25 Mac, i una aula d'usuaris (305) amb 11 PC i 4 Mac. En total, cent-vint PC i 24 Mac connectats mitjançant xarxa Ethernet, i un servidor LINUX --que serveix en la docència de diferents assignatures. Els alumnes poden utilitzar els ordinadors de l'espai 305 durant totes les hores en què estan obertes, i les aules 303 i 304 quan no hi ha classes. Les aules 113 i 312 i 3F3 s'utilitzen només per docència o amb la presència d'un professor responsable. L'equipament disponible els proporciona programes informàtics i accés a Internet i materials en CD-ROM i DVD. L'autenticació dels usuaris està integrada a Món UB.

Les aules d'informàtica són coordinades pel professor Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la . També hi col·laboren tres estudiants becaris, organitzats en torn de matí, migdia i torn de tarda. L'horari de les aules d'informàtica és de dilluns a divendres, de 9,30 a 19,30 hores (telèfon 934 035 789).


Jordi Siurana (9.30-13.30)
Gerard Barrés (13-17)
Elena Fernández (15.30-19.30)

 


Normativa d'utilització de les aules d'informàtica

El laboratori d'informàtica de la Facultat està format pel conjunt de serveis i recursos informàtics dedicats a la docència i la recerca en aquest centre. En formen part les aules d'informàtica i la zona de control.

Un professor s'encarrega de la coordinació del laboratori, i un equip de monitors realitzen les diverses tasques del dia a dia.

Per al bon funcionament de les aules i dels recursos didàctics disponibles, la Junta de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, a la reunió del dia 28 d'octubre de 1998 va aprovar la normativa següent d'ordre intern. Aquesta normativa és un marc general d'actuació per a facilitar la bona gestió dels recursos disponibles; l'equip del laboratori, tanmateix, mantindrà una actitud flexible per donar el millor servei.

El laboratori és obert de 9,30  a 19,30 hores hores. L'objectiu primordial del laboratori és la docència, per això, l'accés als usuaris individuals és limitat per l'ús que se'n faci des de les assignatures del pla d'estudis. Per tenir accés al laboratori cal identificar-se com a usuari i ser alumne o professor de la Facultat.

Els alumnes poden usar el laboratori dins de l'horari de funcionament establert i quan no hi ha classe. Segons les necessitats de docència es donarà accés lliure a les diferents aules.

Els professors que necessitin el laboratori de manera continuada per impartir les seves classes poden fer una reserva general per a tot el semestre. Els caps d'estudis coordinaran i confirmaran aquestes reserves generals. En cas de necessitar les aules de manera puntual caldrà avisar amb quinze dies d'anticipació a la secretaria de la Facultat.

En cas de necessitar la instal·lació d'un programa docent a la xarxa o un programari de consulta d'un CD-ROM, els professors han d'avisar al coordinador del laboratori, mitjançant el fòrum de la intranet establert a tal propòsit, quinze dies abans, tot i que es recomana que la petició de programes es faci per semestres i, per tant, abans que comencin les classes.

L'ús de programes al laboratori queda restringit als que hi ha disponibles. Així doncs, a banda de l'ús que se'n pugui fer dins de cada assignatura, el laboratori ha de servir, sobretot, per fer pràctiques individuals o per elaborar treballs amb els programes disponibles. S'exclou l'ús de programes que no estiguin al laboratori.

La consulta i l'ús del material dipositat al laboratori s'han de sol·licitar als monitors, els quals donaran les instruccions per accedir-hi i proporcionaran la documentació demanada.

La utilització dels paquets de programes comercials que hi ha al laboratori està sotmesa als imperatius dels drets de propietat intel·lectual; així doncs, en cap cas no es poden fer còpies d'aquest material.

Els usuaris que vulguin entrar dades personals en els programes instal·lats en els ordinadors del laboratori ho han de fer en disquets seus o a la unitat D. Periòdicament es revisaran els discs durs i se n'eliminaran les dades no pertinents. Per tant, no es garanteix el manteniment dels fitxers personals.

Els usuaris de les aules no poden establir canvis en la configuració dels ordinadors ni instal·lar programaris. Tota persona que infringeixi alguna d'aquestes normes rebrà un primer avís, i si hi reincideix, se li prohibirà l'entrada a les aules durant un mes.

Es prendran mesures per assegurar la no propagació de virus informàtics que puguin malmetre l'ús de l'equipament i dels programes del laboratori.

Es dóna per entès que al laboratori no es fa formació d'usuaris. Els monitors encarregats ajuden l'usuari només en qüestions de tipus tècnic.

No es pot fer un ús incorrecte i abusiu de l'accés a Internet. No és permès participar en tertúlies ("xats") ni navegar per Internet amb finalitats exclusivament lúdiques.

Cal observar un comportament correcte: no és permès beure, menjar ni fumar dins les aules. Cal mantenir un ambient agradable de treball i, per tant, s'ha de guardar silenci.

En acabar de treballar, caldrà que els alumnes surtin de la xarxa i deixin els equips apagats (CPU i pantalles).

Qualsevol anomalia detectada en els equips ha de ser comunicada als monitors immediatament.


Preguntes més freqüents de les aules d'informàtica

On podem imprimir, els alumnes?

- Per imprimir des de les aules 113, 303, 304 o 305 heu de tenir una d'aquestes targes d'impressió, que podeu adquirir a Secretaria:

Imatge del programa
Model 1: 25 impressions (25 pàgines), 1,20 euros.
Imatge del programa
Model 2: 50 impressions, 2,40 euros.

Per als detalls concrets del procediment d'impressió, vegeu els cartells penjats a les aules o consulteu els monitors.

Com podem consultar el correu electrònic de la UB?

En el resguard del full de la matrícula hi figura la vostra adreça de correu electrònic que heu de fer servir com a codi per a les aplicacions que s'estan implementant i desenvolupant. Com a contrasenya inicial heu d'introduir la vostra data de naixement en format ddmmaaaa; és obligatori que cadascú es canviï la seva contrasenya per utilitzar el sistema.

Aquest correu electrònic el podeu utilitzar des de qualsevol ordinador que estigui connectat al web de la Universitat de Barcelona.

Si teniu qualsevol dubte de funcionament del correu electrònic podeu consultar la pàgina web de la UB per assabentar-vos amb més detall del sistema de funcionament. Podeu adreçar-vos al servei de suport tècnic per mitjà de l'adreça electrònica Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o trucant al telèfon 93 490 90 21.

Per què el Word em canvia el text a mesura que escric?

El programa està configurat amb l'opció d'autocorrecció en castellà activada; per això, moltes vegades quan escrivim un text en català ens canvia les paraules.

Per poder resoldre aquest problema només cal desactivar l'opció d'autocorrecció. Per fer-ho s'ha d'anar a l'opció Herramientas del menú principal, clicar sobre l'opció Autocorrección i desactivar l'opció Reemplazar según se escribe. Un cop fet això, l'autocorrecció queda anul·lada i ja no hi haurà més modificacions en el text.

De totes maneres, està previst que aviat es resolgui aquest problema definitivament.

Com es consulten els CD-ROM de la Facultat?

Actualment totes les bases de dades es troben accesibles des de la biblioteca. No hi ha cap CDROM en xarxa des del laboratori.

Ah! Però... no es poden fer tertúlies (xats)?

No. La normativa de les aules d'informàtica estableix que no es pot fer un ús incorrecte i abusiu de l'accés a Internet. No és permès de fer tertúlies ni navegar per Internet amb finalitats exclusivament lúdiques.

Pots ajudar-me a fer la pràctica?

Es dóna per entès que a les aules d'informàtica no es fa formació d'usuaris. Els monitors encarregats de les aules d'informàtica ajuden l'usuari només en qüestions de tipus tècnic i en cap cas no resoldran dubtes de les activitats acadèmiques.

Quan puc venir a les aules d'informàtica?

Cada dilluns s'actualitzen els horaris de les aules d'informàtica. Els trobareu penjats a la zona de control. Els espais on no hi ha cap classe programada són els destinats als alumnes per poder realitzar les pràctiques o els treballs acadèmics.

L'aula 305 no s'utilitza habitualment per a la docència i, per tant, pot ser utilitzada per realitzar treballs en qualsevol moment.


Sala d'estudis i Sala d'alumnes

La sala d'alumnes, a la planta baixa, disposa de màquines dispensadores de refrescos i cafès.

Durant el període d'exàmens, l'aula 308, al tercer pis, es reserva com a sala d'estudi per a aquells alumnes que vulguin un lloc tranquil per a estudiar o preparar treballs. La sala 306, al costat de les aules d'informàtica, té també aquesta funció.


Biblioteca

El CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació ofereix els fons bibliogràfics de suport als programes docents i de recerca dels ensenyaments impartits a la Facultat: grau d'Informació i Documentació, grau de Comunicació Audiovisual i diversos màsters i cursos de postgrau especialitzats.

El CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació va iniciar les seves activitats el 1920 com a Biblioteca de l'Escola Superior de Bibliotecàries, creada el 1915 per la Mancomunitat de Catalunya. Com a primera biblioteca especialitzada de l'Estat, el seu fons compta amb les publicacions més representatives del seu àmbit al llarg de tot el segle XX.

Des del CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació), que integra els serveis de biblioteca i suport a la docència, es dóna suport a la plataforma virtual que complementa l'ensenyament presencial i que permet publicar la informació pertinent de cada grup o assignatura (programa, bibliografia, exercicis), i la comunicació entre l'alumnat i el professorat.

La Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació organitza sessions informatives sobre el funcionament i els serveis que ofereix, adreçades a tot l'alumnat de nou ingrés a la UB, o a qui hi estigui interessat. Altres serveis són: zona Wi-fi i préstec d'ordinadors portàtils.

Ubicada al soterrani de l'edifici, té un horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h. Del 15 de juliol al 15 d'agost l'horari és de 8.30 a 14.30 h. Algunes biblioteques de la UB obren els caps de setmana i festius. Per a més informació consulteu: http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/ o contacteu-hi per telèfon (93 403 57 69) o correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .


Copisteria

El servei de copisteria, comú a tot l'edifici, se situa a la planta baixa. S'encarrega, a part del servei d'impressió (fotocòpies, impressió des de memòria USB o CD-ROM, enviaments de treball per correu electrònic), de distribuir els dossiers que prepara el professorat.

Horari:

  • Tots els matins: de 10 a 14 h.
  • Tardes dels dilluns i dijous: de 17.30 a 19.30 h.

Contacte:

  • Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .
  • Telèfon: 93 491 40 70.

Connexió Wi-fi

La Facultat disposa del servei corporatiu d'accés sense fils a la xarxa de la UB (Wi-fi UB), que permet la connexió amb ordinador portàtil a l'interior de l'edifici. Tota la informació sobre les condicions d'ús és accessible a: http://wifi.ub.edu, com també la manera d'autenticar-se: http://www.ub.edu/iub/serveis/auten_local.htm.


Punt d'intercanvi de llibres

La Facultat compta amb un punt d'intercanvi de llibres situat al vestíbul de la 2a planta, on es poden deixar i agafar els llibres que es vulguin. És de lliure accés i està disponible durant tot l'horari d'obertura de l'edifici.

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació