Presentació

Salutació del degà

 

Ernest Abadal

Us dono la benvinguda a la nostra Facultat, un centre centenari dedicat a la docència i a la recerca en l’àmbit de la biblioteconomia, l'arxivística, la informació, la documentació i, des de 2012, també la comunicació audiovisual.

En aquest viatge centenari la Facultat ha format part de les principals institucions del país: la Mancomunitat, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i, finalment, la Universitat de Barcelona. Per altra banda, ha dut a terme un procés d’ampliació constant del seu focus d’interès temàtic que es va situar inicialment en el llibre i les biblioteques públiques, que es va ampliar al document i a les biblioteques especialitzades i els arxius —tot coincidint el seu reconeixement universitari—-, que va créixer per tractar tant la informació en el seu conjunt com la creació de sistemes d’informació en qualsevol entorn i que, finalment també s’amplia, fa pocs anys, a la comunicació audiovisual.

Vull fer també una breu referència als trets principals que defineixen la manera de ser de la Facultat i que us poden donar una idea general de com som. Destacaré quatre característiques bàsiques.

a) Interès per la tecnologia
La nostra tradició centenària ens ha permès viure de prop els continus canvis tecnològics de la societat, i els hem anat incorporant a l'activitat docent i de recerca gairebé al mateix temps que en el món exterior s’ha anat passant de les fitxes manuals als catàlegs en línia, del llibre imprès al llibre digital, dels butlletins de difusió a les xarxes socials o de les cintes de vídeo al format digital.

b) Innovació docent
Oferim una docència centrada en l'alumnat i intentem donar-li les claus necessàries per afavorir el desenvolupament d'estratègies d'autoformació. Disposem d'una opció de semipresencialitat, de laboratoris especialitzats i de materials docents ben preparats i actualitzats, d’un programa de tutorització individualitzada i comptem amb unes aules equipades amb els darrers recursos tecnològics per facilitar una experiència propera als sistemes professionals.

c) Coneixement de l’entorn professional

La relació amb l'entorn professional, tant de l'administració pública com de les empreses privades, ha estat una altra constant des dels inicis. De fet, el nostre centre va néixer per formar les primeres professionals de les biblioteques, i és anterior a la consolidació de les associacions i col·legis professionals en l'àmbit de les biblioteques, dels arxius i de la gestió de documents. Disposem d'acords amb tota mena d’unitats d'informació, on els estudiants porten a terme el Pràcticum obligatori. A més, els alumnes poden realitzar pràctiques remunerades en institucions o empreses que els proporcionen formació i experiència i els faciliten la integració laboral.

d) Oberts al món
De sempre hem estat molt receptius al que es feia al món, més enllà de Barcelona, més enllà de Catalunya. En els orígens, ja vam incorporar l'experiència anglosaxona i durant els anys hem mantingut l’interès per les novetats editorials, pel contacte amb estudiosos estrangers, per la participació en congressos i seminaris i per la col·laboració en projectes internacionals. Disposem de convenis Erasmus amb moltes universitats europees i també d'un programa de pràctiques d'estiu a arxius, biblioteques i serveis d’informació i de comunicació d'arreu del món.

Per acabar, crec fermament que tant la gestió de la informació com la comunicació són dues de les competències més preuades i més necessàries en el context de la societat de la informació on ens trobem. Al seu voltant, la nostra Facultat ha generat una àmplia oferta de titulacions (de grau, de màster, de doctorat i d'extensió universitària), moltes i variades activitats (conferències, seminaris, congressos, exposicions, etc.) i nombrosos projectes de recerca que podeu trobar actualitzats i ben explicats en el nostre portal web que us recomano que visiteu.

Ernest Abadal

Degà

Barcelona, maig de 2017

 

 

Darrera actualització (dijous, 25 de maig de 2017 15:26)

 

Pàgina 1 de 2

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació