Presentació

Salutació del degà

 

Ernest Abadal

Us dono la benvinguda a la nostra Facultat, un centre centenari dedicat a la docència i a la recerca en l’àmbit de la biblioteconomia, l'arxivística, la informació, la documentació i la comunicació audiovisual.

A la nostra web, trobareu la informació necessària per conèixer l’oferta de titulacions (de grau, de màster, de doctorat i d'extensió universitària), el professorat, els projectes de recerca i les activitats que organitzem. Per tant, només vull aprofitar aquest breu espai per explicar-vos a què es dedica un profes­sional de la Informació i la Documentació i quins són els principals trets que defineixen la Facultat. 

Així doncs, què fan els professionals de la informació i documentació?

Tothom sap molt bé què fa un metge, un periodista o un ad­vocat. En canvi, hi ha dubtes i cares de sorpresa quan parlem de bibliotecaris, arxivers, gestors de documents, infonomistes, arquitectes de la informació o gestors de biblioteques digitals, que són alguns dels noms que s’utilitzen per designar els profes­sionals de la Informació i la Documentació

Es tracta de persones que s’ocupen de seleccionar, analitzar, organitzar i difondre la informació i els documents en qualsevol suport i format. Amb quin objectiu realitzen aquests processos? Doncs per facilitar que les persones que busquen informació obtinguin els resultats adequats a les seves consultes. Els llocs on treballen són els sistemes d’informació i documentació, que es poden trobar no només en el sector públic sinó també en la majoria d’empreses sota la forma de bases de dades, biblioteques, arxius, serveis d’informació, biblioteques digi­tals, portals web, etc.

No podem oblidar que, en la nostra vida quotidiana, dediquem cada vegada més temps a buscar i seleccionar informació, i que el fet d’estar ben informats ajuda a prendre les decisions més adequades. Està clar que, sense uns professionals que organitzin correctament els sistemes d’informació, tindrem dificultats per trobar les respostes idònies a les nostres consultes, i això influirà negativament en la presa de decisions.

Com som?

  • Tradició

Som un centre quasi centenari, un dels primers que es va crear al món, i hem format part de les principals institucions del país: la Mancomunitat, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i ara, finalment, la Universitat de Barcelona. Per les nostres aules i els nostres despatxos, hi han  passat i exercit docència molts personatges il·lustres de la cultura catalana.

  • Tecnologia

La nostra tradició centenària ens ha permès viure els continus canvis tecnològics de la societat, i els hem anat incorporant a l'activitat docent al mateix temps que en el món exterior s’ha anat passant de les fitxes manuals als catàlegs en línia, del llibre imprès al llibre digital o dels butlletins de difusió a les xarxes socials.

  • Innovació docent

Oferim una docència centrada en l'alumnat i intentem donar-li les claus necessàries per afavorir el desenvolupament d'estratègies d'autoformació. Disposem d'una opció de semipresencialitat, de laboratoris especialitzats i de materials docents ben preparats i actualitzats, i comptem amb unes aules equipades amb els darrers recursos tecnològics per fer possible la creació de sistemes d'informació al més alt nivell.

  • Imbricats amb els professionals

La relació amb l'entorn professional, tant de l'administració pública com de les empreses privades, ha estat una altra constant des dels inicis. De fet, el nostre centre va néixer per formar les primeres professionals de les biblioteques, i és anterior a la consolidació de les associacions i col·legis professionals en l'àmbit de les biblioteques, dels arxius i de la gestió de documents. Disposem d'acords amb tota mena d’unitats d'informació, on els estudiants del grau porten a terme el Pràcticum obligatori. A més, els alumnes poden realitzar pràctiques remunerades en institucions o empreses que els proporcionen formació i experiència i els faciliten la integració laboral.

  • Oberts al món

De sempre, hem estat molt receptius al que es feia al món, més enllà de Barcelona, més enllà de Catalunya. En els orígens, ja vam incorporar l'experiència anglosaxona i durant els anys hem mantingut l’interès per les novetats editorials, pel contacte amb estudiosos estrangers, per la participació en congressos i seminaris i per la col·laboració en projectes internacionals. Disposem de convenis Erasmus amb moltes universitats europees i també d'un programa de pràctiques d'estiu a biblioteques i arxius d'arreu del món.

 

Com a resultat de tot això, els nostres estudis proporcionen als titulats les competències necessàries per a inserir-se amb èxit en qualsevol entorn on hi hagi un sistema d'informació i documentació.

 

Ernest Abadal

Degà

 

 

Darrera actualització (dilluns, 23 de març de 2015 12:26)

 

Pàgina 1 de 2

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació