Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Perfil i requisits d'accés

Imprimeix

Els criteris d'accés legals estan definits en el Reial Decret 1393/2007. Es requereix la possessió d'un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu; tanmateix es preveu les condicions d'accés per a estudiants procedents de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu.

La Comissió de coordinació del màster establirà els criteris d'admissió i selecció dels estudiants, per a això valorarà la idoneïtat dels candidats sobre la base dels següents criteris de valoració de mèrits, en l'ordre que s'estableixen i d'acord amb els barems que s'indiquen a continuació:

Darrera actualització (dimarts, 25 de febrer de 2014 13:56)

SEO by Artio