Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Professorat

Imprimeix

Agustí Ruiz, Lluís

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Treball final de màster

 

Andreu, Jordi

Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Treball final de màster

 

Ardanuy Baró, Jordi

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Metodologia de la investigació en informació i documentació

Treball final de màster

 

Argudo Plans, Sílvia

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Cerca i ús d’informació (complements de formació)

 

Espinàs, Eulàlia

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials
 

Baró Llambias, Mònica

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Història del llibre

Treball final de màster

 

Borrego, Ángel

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Treball final de màster

 

Elvira Silleras, Maria

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Preservació del patrimoni bibliogràfic

Fons personals patrimonials

Treball final de màster

 

Foix, Laia

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Fons i col·leccions fotogràfics, sonors i de cinema

Treball Final de Màster

 

Gascón García, Jesús

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Descripció i accés al llibre imprès

Pràctiques

Treball final de màster

Informació i formats digitals (complements de formació)

 

Jornet Benito, Núria

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

El patrimoni bibliogràfic i documental europeu

Treball final de màster

Fons personals patrimonialis


Mañà Terré, Teresa

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Treball final de màster

 

 

Alcaraz, Rubén

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Concepció i disseny de pàgines webs culturals

 

Pons i Serra, Amadeu

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Treball final de màster

 

Rey Martín, Carina

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials

Treball final de màster

 

Rodríguez Parada, Concepción

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Centres patrimonials i entorn professional

Treball Final de Màster

 

Rubió Rodón, Anna

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Paleografia

Treball Final de Màster

 

Rueda Ramírez, Pedro

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Anàlisi material i formal del llibre antic

El patrimoni bibliogràfic i documental europeu

Història del llibre

Treball final de màster

Pràctiques

 

Térmens Graells, Miquel

Universitat de Barcelona. Dept. de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Treball final de màster 

Gestió de projectes de digitalització

 

 

Darrera actualització (divendres, 02 de desembre de 2016 12:17)

SEO by Artio