Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Objectius i competències

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Objectius

El màster vol formar professionals especialitzats a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar productes i serveis relacionats amb els continguts digitals de les empreses i les institucions. Han de ser arquitectes de la informació capaços de:

 • Analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per a la creació de productes i serveis digitals en l’entorn web.
 • Adquirir una metodologia de treball per al disseny, la planificació i l’avaluació de productes i serveis digitals.
 • Conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per a la creació i el desenvolupament de productes i serveis digitals.

L’enfocament dels estudis és professionalitzador. Els nostres titulats s’han de poder integrar de forma immediata en el mercat laboral com a responsables únics, integrats en equips interdisciplinaris o bé com a professionals autònoms de la gestió de continguts digitals.

Competències

L'alumnat, en finalitzar el títol de màster, haurà de demostrar que ha adquirit les competències transversals i específiques següents:

 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinars.
 • Capacitat d’analitzar les demandes, les necessitats i les expectatives dels productors, els usuaris i els clients.
 • Capacitat d’identificar, avaluar i validar informacions, documents i les seves fonts.
 • Capacitat d’elaborar i aplicar criteris de selecció, adquisició i eliminació de documents segons les necessitats dels usuaris.
 • Capacitat d’identificar i representar en un llenguatge documental el contingut semàntic d’un document o fons d’arxiu.
 • Capacitat d’explotar eines d’accés a dades, documents i referències.
 • Capacitat de produir i reproduir documents en qualsevol suport digital de cara la seva difusió.
 • Capacitat d’analitzar, organitzar, gestionar i aplicar un projecte tècnic en l’àmbit digital tenint en compte les limitacions de personal, econòmiques, legals, etc.

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació