Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Perfil i requisits d'accés

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Perfil d'accés

El màster es dirigeix, preferentment, a titulats en les àrees d’Informació i Documentació, Comunicació, Empresa i Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Es valorarà que els candidats tinguin coneixements i habilitats en gestió de continguts digitals acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació no universitària.

A més, també es valorarà tenir coneixements d’anglès de nivell B1 o superior.
 

Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster. 
  • Nivell B1 d’anglès.

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripcio/acces_preinscripcio.html

Requisits específics

Segons quins siguin els coneixements previs dels alumnes en creació de pàgines web amb HTML, en maquetació amb CSS i en el funcionament general de la web (arquitectura client- servidor, protocol HTTP, etc.), hauran de matricular, a més, una o dues assignatures de complements formatius, que caldrà cursar de forma obligatòria el primer semestre dels estudis.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació