Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Pla d'estudis

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Durada dels estudis: 2 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS)

Distribució de crèdits de l’ensenyament:

 

Tipus de matèries

Crèdits ECTS

Troncals

35

Optatives

7,5

Pràctiques externes

7,5

Treball Final de Màster

10

 

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris establerts.

 

Itinerari dels estudis

 

1r semestre

2n semestre

1r curs

Arquitectura de la informació (5 cr.)

Creació i posicionament de continguts (5 cr.)

Experiència d'usuari (5 cr.)

Sistemes de gestió de continguts a la web (5 cr.)

Màrqueting digital (5 cr.)

Elaboració i gestió de projectes (2,5 cr.)

Gestió de xarxes socials (2,5 cr.) 

Analítica digital (5 cr)

Optativa (2,5 cr.)

Optativa (2,5 cr.)

Optativa (2,5 cr.)

Pràctiques (7,5 cr.)

Treball Final de Màster (10 cr.)

Assignatures optatives

El màster ofereix un total de 6 assignatures optatives entre les quals l’alumne ha d’escollir 3. Les assignatures optatives que previsiblement es programaran el curs 2018-19 són:

  • Accessibilitat (2,5 cr.)
  • Aplicacions i dispositius mòbils (2,5 cr.)
  • Projectes de digitalització i seguretat de continguts (2,5 cr.)
  • Concepció i disseny de llocs web culturals (2,5 cr.)
  • Concepció i disseny de llocs web del govern i l'administració oberta (2,5 cr.)
  • E-commerce i espais web transaccionals (2,5 cr.)

El màster no pot assegurar que l’oferta d’assignatures optatives es mantingui sense canvis al llarg dels cursos.

Pràctiques

L’assignatura Pràctiques consisteix en una estada de pràctiques d’una duració aproximada de 200 hores en una empresa o institució que realitzi activitats de gestió de continguts digitals. El màster té convenis subscrits que li permeten oferir una àmplia varietat de possibles llocs d’estada. L’oferta de places s’actualitza cada curs i els alumnes en són informats amb antelació. Durant les pràctiques els alumnes compten amb un tutor acadèmic del màster i amb un tutor professional al centre on es fa l’estada, els dos s’encarreguen d’organitzar les seves activitats, fer-ne el seguiment i cooperar en l’avaluació dels resultats.

Per matricular les Pràctiques cal tenir superats la totalitat dels crèdits de les assignatures del primer semestre.

Treball Final de Màster (TFM)

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la redacció d’un projecte relacionat amb la gestió de continguts digitals, de caire aplicat, sota la direcció d’un professor-tutor. El TFM es regeix per una normativa pròpia en la qual s’especifiquen quin tipus de projectes s’admeten, quines característiques han de tenir, com són escollits i com s’assignen els tutors i com es fa la seva avaluació. L’alumne ha de presentar i defensar el seu TFM davant d’un tribunal en sessió pública.

Per matricular el TFM cal tenir superats la totalitat dels crèdits de les assignatures del primer semestre.

Per a saber més cliqueu aquí: Treball Final de Màster (TFM).

 

Complements formatius

Segons siguin els seus coneixements previs (documentats en el seu expedient acadèmic previ i en el seu currículum), és possible que els alumnes també hagin de cursar una o dues assignatures complementàries per assolir determinats coneixements bàsics. Junt amb l’acceptació de la seva sol·licitud de plaça, es comunicarà als alumnes si també han de matricular o no els complements formatius i si ha de ser un o dos.

  • Fonaments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (2,5 cr.)
  • Fonaments en Edició Web (2,5 cr.)
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació