Màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses

Objectius i competències

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Objectius generals

  • Conèixer i saber emprar la metodologia de treball per a la planificació i disseny dels processos i recursos propis de la funció de gestió documental.
  • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per desenvolupar i administrar els sistemes gestors de la documentació i la informació de l'empresa, des de la creació o recepció, fins a la transformació, distribució, organització, emmagatzemament, utilització i disposició final.

Objectius específics

  • Conèixer la normativa tècnica i els procediments de treball normalitzats sobre gestió documental.
  • Conèixer i saber emprar les solucions informàtiques necessàries per al desenvolupament i la parametrització de productes i serveis per a la gestió de la documentació i la informació empresarial.

Competències

  • Dirigir i desenvolupar projectes de disseny, implementació i explotació de sistemes de gestió documental i d'informació per a l'empresa.
  • Analitzar i millorar productes i processos de negoci de l'empresa amb l'òptica d'una gestió documental eficient i de qualitat.
  • Col·laborar en el desenvolupament de nous processos i productes de negoci, rendibilitzant la informació interna i externa.
  • Realitzar funcions d'assessorament i auditoria en matèria de compliment normatiu i seguretat documental.
  • Realitzar funcions de gestió del risc: assegurament de la continuïtat del negoci, prevenció de desastres i recuperació de la documentació i informació de l'empresa.
  • Realitzar funcions que afavoreixin l'explotació de la documentació i informació de l'empresa per accions de RSC, comunicació i màrqueting.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació