Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Pla d'estudis curs 2018-19

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

En el pla inicial l'ensenyament és semipresencial i es desenvoluparà en cicles biennals. El màster té un disseny flexible que permet una adaptació dels estudis a les necessitats de l‘alumnat.

Durada dels estudis: 2 o 4 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores)

Distribució de crèdits de l'ensenyament

És un màster biennal en el qual l'alumnat pot concentrar els crèdits en un any, de manera intensiva, o en dos cursos acadèmics. En aquest cas el primer any cursaria els 37,5 crèdits de les matèries obligatòries i optatives i en el segon any les pràctiques obligatòries i el Treball final de màster.

 

TIPUS DE CRÈDITS

NOMBRE DE CRÈDITS

Obligatoris

22,5

Optatius

15

Pràctiques externes

7,5

Treball final de màster

15

Els alumnes hauran de cursar un total de 37,5 crèdits de les matèries obligatòries i optatives, 7,5 crèdits de les pràctiques obligatòries i 15 crèdits del Treball final de màster.

Itinerari dels estudis

Aquest és un itinerari recomanat, però és possible realitzar altres itineraris si es compleixen els requisits de matriculació previstos.

 1r semestre 2n semestre
1r curs

- El patrimoni bibliogràfic i documental europeu (5 cr.)

- Anàlisi material i formal del llibre antic (5 cr.)

- Preservació del patrimoni bibliogràfic (2,5 cr.)

- Optatives (7,5 cr.)

 - Descripció i accés al llibre imprès (5 cr.)

- Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials (5 cr.)

- Optatives (7,5 cr.)

- Pràctiques (7,5 cr.)

- Treball final de màster (15 cr.)

2n curs Les assignatures que no s’han superat el primer any es poden matricular sense docència el segon any.
Les Pràctiques, el Treball Final de Màster i alguns crèdits optatius es poden matricular per primera vegada el segon any.

Assignatures optatives

El màster ofereix un total de 27.5 crèdits optatius, entre els quals l’alumne n’ha d’escollir 15. Les assignatures optatives programades per el curs 2018-2019, són les següents:

1r semestre

  • Centres patrimonials i entorn professional (2,5 cr.)
  • Història del llibre (2,5 cr.)
  • Paleografia (2,5 cr.)
  • Metodologia de la recerca en informació i documentació (2,5 cr.)

2n semestre

  • Fons personals patrimonials (2,5 cr.)
  • Fons i col·leccions fotogràfics, sonors i de cinema (2,5 cr.)
  • Ephemera: els materials impresos efímers a les col·leccions patrimonials (2,5 cr.)
  • Concepció i disseny de llocs web culturals (2,5 cr.)

 

I al curs 2019-20 són les següents:

1r semestre

  • Captació de recursos: patrocini i mecenatge (2,5 cr.)

2n semestre

  • Comunicació, publicitat i relacions públiques (2,5 cr.)

 

Pràctiques

L’estada de pràctiques (d’una durada aproximada de 150 hores) és obligatòria i es realitzarà en una institució o entitat amb fons patrimonials que tingui un conveni subscrit amb la Facultat. Durant les pràctiques, l’alumne compta amb un tutor acadèmic a la Facultat i amb un tutor professional al centre on fa l’estada. Els estudiants que disposin d’experiència laboral contrastada en l’àmbit del patrimoni poden sol·licitar ser eximits de les hores d’estada a un centre.  

Treball final de màster (TFM)

L’assignatura Treball final de màster (TFM) es pot matricular en el segon semestre del primer any o en el segon any. El TFM consisteix en la redacció d’un projecte relacionat amb el tractament i la gestió de patrimoni bibliogràfic o documental, sota la direcció d’un professor-tutor. El TFM es regeix per una normativa pròpia en la qual s’especifiquen quin tipus de projectes s’admeten, quines característiques han de tenir, com són escollits i com s’assignen els tutors i com es fa la seva avaluació. L’alumne ha de presentar i defensar el seu TFM davant d’un tribunal en sessió pública.

Complements formatius

Segons quins siguin els seus coneixements previs (documentats en l’expedient acadèmic i en el currículum), és possible que els alumnes hagin de cursar, a més, una o dues assignatures complementàries que els permetin assolir determinats coneixements bàsics (Cerca i Ús d'Informació i/o Informació i Formats Digitals).

Reconeixement de crèdits

Els alumnes poden reconèixer fins a un total de 7,5 crèdits en funció de la seva experiència professional (sempre que es pugui acreditar documentalment). També es podem reconèixer els crèdits obtinguts en estudis universitaris previs.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació