Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Objectius i competències

Imprimeix

Objectius

Aquest màster pretén formar especialistes que puguin desenvolupar funcions de disseny i direcció de sistemes d’informació, de gestió de projectes, de gestió de recursos humans i econòmics en unitats d’informació de tot tipus, tant del sector públic com privat, on podran, a més, implementar i dirigir processos de qualitat que garanteixin l’assoliment dels objectius fixats per l’organització.

El màster no només vol formar professionals experts en la planificació estratègica, l'avaluació, el màrqueting de serveis i la gestió de la qualitat i de recursos (humans, materials, economicofinancers, tecnològics, d'informació, d'infraestructures , etc.), sinó que pretén que els estudiants adquireixin habilitats i competències en el marc del desenvolupament organitzacional i el lideratge i l'alta direcció de biblioteques i altres unitats i sistemes d'informació (xarxes de biblioteques, consorcis, arxius, hemeroteques, cartoteques, etc.), públics, privats, sense ànim de lucre i pertanyents a especialitats temàtiques i sectors diversos.

 

Competències


L'alumnat, en acabar el màster, haurà de demostrar que és capaç de:

Darrera actualització (dilluns, 16 de març de 2015 10:09)

SEO by Artio